Officiële publicaties week 29 (18-07-2018)

Deze publicatie is eenmalig verschenen in de Harderwijker Courant van woensdag 25 juli in plaats van het Kontakt (beperkte uitgave in zomermaanden)

Ontwerp APV ter inzage

Burgemeester en wethouders hebben op 10 juli 2018 besloten een actualisatie van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ter inzage te leggen. Overbodige regels zijn geschrapt. Nieuwe thema’s als ‘aanpak ernstige woonoverlast’ en ‘aanpak ondermijning’ zijn toegevoegd. 
Wat ligt er precies voor u ter inzage?

  • concept tekst van de nieuwe APV
  • concept toelichting op de tekst van de nieuwe APV
  • tabel met ‘oude’ en ‘nieuwe’ tekst van de Apv naast elkaar, waarin per artikel staat ‘of’ en ‘wat’ er wordt gewijzigd
  • concept tekst ‘APV’ in gewone taal. Dit is de publieksvriendelijke versie van de APV die wij als service willen aanbieden
  • de in te dienen zienswijzen

De concepten liggen van 19 juli tot en met donderdag 30 augustus (zes weken) ter inzage. Binnen deze termijn kan iedereen een mondelinge of schriftelijke reactie indienen bij het college. Daarna zal het voorstel door burgemeester en wethouders worden doorgezonden naar de gemeenteraad voor besluitvorming.

De (geanonimiseerde) zienswijzen zijn alleen te raadplegen in het fysieke dossier in de Stadswinkel van het stadhuis.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze, of voor vragen, kan u contact opnemen met mevr. M. Huisman of mevr. L. Groen van het domein Bestuur & Organisatie, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden