Officiële publicaties week 2 (11-01-2017)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 23-12-2016 Buys Ballotstraat 7: uitbreiden slachterij
 • 23-12-2016 Kerkplein 4: herontwikkelen pand in strijd regels ro en slopen in beschermd stadsgezicht
 • 27-12-2016 Pasteurdijk 8: intern verbouwen bedrijfspand en uitrit
 • 31-12-2016 Stedenmeen 24: verbreden inrit
 • 3-1-2017 Veldkamp 31: wijzigen voorgevel en plaatsen erker
 • 2-1-2017 Parallelweg 26-220: kappen 5 bomen
 • 2-1-2017 Zeebuurtpark: kappen 11 bomen
 • 23-12-2016 Erasmusstraat 9: plaatsen dakkapel (achterzijde)
 • 4-1-2017 Korhoenlaan 1-83: kappen 1 boom

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 3-1-2017 Van Ghentlaan 17: dakopbouw
 • 3-1-2017 Van Ghentlaan 19: vervangen kapverhoging
 • 4-1-2017 Korhoenlaan 1-173: kappen 3 bomen
 • 4-1-2017 Parallelweg 26-130: kappen 4 bomen
 • 4-1-2017 Sonnevancklaan 3: kappen 1 boom
 • 5-1-2017 Bruggestraat 49-3: verbouwen rijksmonument pand in strijd regels ro
 • 5-1-2017 Stedenmeen 24: verbreden inrit
 • 5-1-2017 Veldkamp 31: wijzigen voorgevel en plaatsen erker
 • 5-1-2017 Cort van der Lindenlaan 15: stallingsruimte scootmobiel in strijd regels ro
 • 4-1-2017 Boekhorstlaan: kappen 20 houtopstanden

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Bestemmingsplan Drielanden – Fokko Kortlanglaan 83

Het bestemmingsplan Drielanden – Fokko Kortlanglaan 83 is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00161-0003) kunt u raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.BP00161-/NL.IMRO.0243.BP00161-0003) of op de wijkpagina Drielanden. Informatie: domein Ruimte, mw. C. van den Bedem, tel. 411 911.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Parallelweg 25-1: plaatsen hekwerk; 16-2-2017

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden