Officiële publicaties week 30 (26-07-2017)

Aanvragen omgevingsvergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 10-7-2017 Muidenpad 16: uitbreiden woning en dakkapel in strijd regels ro
 • 11-7-2017 Blokhuissteeg 1b : herinrichten gemeentelijk monument naar woonfunctie
 • 9-7-2017 Parallelweg 26-108: kappen 8 bomen
 • 12-7-2017 Duinweg 14: kappen ca. 25 bomen
 • 7-7-2017 werklandschap oost: bedrijfspand
 • 6-7-2017 Fokko Kortlanglaan 155 kavel 2: woning en inrit
 • 11-7-2017 Zeggemeen 111: wijzigen gevel en gebruik ruimte in strijd regels ro
 • 11-7-2017 Roermeen 3: uitbreiden woning en garage in strijd regels ro
 • 12-7-2017 Stephensonstraat 31a: reclame (1 object)
 • 13-7-2017 Waterfront kavel C: woning in strijd regels ro en inrit
 • 13-7-2017 Harderweide kavel. 7: woning
 • 13-7-2017 Hoge Varen kavel 7: woning in strijd regels ro
 • 12-7-2017 Parallelweg 26-100: recreatiewoning
 • 12-7-2017 Zandlaan 7: kappen 1 boom
 • 14-7-2017 Waterfront kavel G: woning
 • 13-7-2017 Havendam 56: wijzigen brandcompartimentering
 • 14-7-2017 Harderweide: 32 woningen in strijd regels ro
 • 14-7-2017 Harderweide kavel 3: woning in strijd regels ro
 • 17-7-2017 Harderweide kavel 10: woning
 • 15-7-2017 Oltmansstraat 32: dakkapel (achterzijde)
 • 17-7-2017 Noordereiland westzijde: damwanden

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het Contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 30-6-2017 Vlierburgweg 39: inrit
 • 3-7-2017 Ouverturebaan 1: overkapping in strijd regels ro
 • 4-7-2017 Jazzdreef 12: dakkapel (achterzijde)
 • 5-7-2017 Robbenzand 75 (kv. B): woning en inrit
 • 5-7-2017 Guido Gezellelaan 26: uitbreiden woning met erker
 • 5-7-2017 Ullerbergerhout 7: dakkapel (voorzijde)
 • 6-7-2017 Ir. Lelykade 5: realiseren tijdelijke camping Waterfront in strijd regels ro
 • 7-7-2017 Vosbergerhout 47: uitbreiden berging in strijd regels ro
 • 7-7-2017 Markt 7: parasols in strijd regels ro

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

 • 10-7-2017 Plantage 4 b: bufferput
 • 10-7-2017 Hondegatstraat 4: verbouwen pand
 • 10-7-2017 Sonnevancklaan 5: kappen 7 bomen
 • 12-7-2017 Groentjesweg 4: nokverhoging
 • 12-7-2017 Daltonstraat 20 reclame (2 uitingen)
 • 12-7-2017 Vuldersbrink 16: reclame (5 uitingen)
 • 12-7-2017 Bakenbergerhout 71: dakkapel (voorzijde)
 • 13-7-2017 Goede Reede 3: reclame en vlaggenmasten (6 objecten)
 • 14-7-2017 Jannevroukamp 3: uitbreiden woning in strijd regels ro
 • 14-7-2017 Zuiderzeestraatweg 61: kappen 6 bomen
 • 18-7-2017 Boekhorstlaan: startplatform en ziplines
 • 20-7-2017 Pasteurdijk 8: intern verbouwen bedrijfspand
 • 21-7-2017 Mandenmakerstraat 157: wijzigen kozijn
 • 21-7-2017 Archimedesstraat 7: reclame en reclamezuil (2 uitingen)
 • 13-7-2017 Strandboulevard Oost 10: uitbreiden garage in strijd regels ro
 • 10-7-2017 Fokko Kortlanglaan 155: woning
 • 12-7-2017 Markt 3: terrasschermen, parasols en zonnescherm in strijd regels ro (ged. verlening)

Geweigerde omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

 • 21-7-2017 Stephensonstraat 31a : reclame (1 object)

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure

 • Bruggestraat 14 en 16 a t/m d: verbouwen pand naar 4 appartementen en een poolcentrum in strijd regels ro; 6 september 2017

Melding Activiteitenbesluit

 • Op 06-07-2017: Melding Activiteitenbesluit Demarox Vastgoed B.V., Nobelstraat 43, 3846 CE in Harderwijk voor het plaatsen van een loods.
 • Op 12-07-2017: Melding Activiteitenbesluit Palfinger Boats Pasteurdijk 8, 3846 BS in Harderwijk, voor het uitbreiden van de bedrijfskantine.

Melding sloop/asbest

 • Op 21-06-2017: Sloopmelding De Wittenhagen 62, 64, 66, 72, 78 in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit woningen.
 • Op 28-06-2017: Sloopmelding P.C. Boutenslaan 11, 3842 BA in Harderwijk, voor het slopen van een woning.
 • Op 28-06-2017: Sloopmelding Slingerlaantje 17, 3843 JS in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een achtertuin.
 • Op 19-06-2017: Sloopmelding Pontanuslaan 1, 3843 CR in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning.
 • Op 03-07-2017: Sloopmelding Weisteeg 1 en Weisteeg 2B, 3845 LH in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit schuren.
 • Op 26-06-2017: Sloopmelding Goeman Borgesiuslaan 8, 3843 XM in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning.
 • Op 26-06-2017: Sloopmelding Van Heemskercklaan 10, 3843 GW in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning.
 • Op 26-06-2017: Sloopmelding Bovenweg 3, 3849 NK in Hierden, voor het verwijderen van asbest en het slopen van een garage/schuur/afdak.
 • Op 26-06-2017: Sloopmelding Industrieweg ong. in Harderwijk voor het slopen van een fabriekshal.
 • Op 28-06-2017: Sloopmelding Baanweg 10, 3844 KS in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest naast een schuur.

Ontheffing voor het houden van rondvaarten

Burgemeester en wethouders hebben besloten op grond van artikel 14 Havenverordening Harderwijk onder voorwaarden en voor de duur van 5 jaar ontheffing te verlenen voor het houden van rondvaarten aan VOF HA Dukker/HK Roelofsen b.v. met het schip ‘Achie’.

Het besluit en overige stukken liggen ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis te Harderwijk. Het besluit is op 19 juli 2017 aan de aanvragers bekend gemaakt. Binnen 6 weken na bekendmaking aan de aanvrager, kunnen belanghebbenden bezwaar maken. U kunt uw bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Voor vragen kunt Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met het Domein Ruimte, telefoonnummer: 0341 411 911 of bij de havenmeester, telefoonnummer: 0341 411 339.

Ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening parkeerregeling bestemmingsplannen

Met het ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening parkeerregeling bestemmingsplannen worden de stedenbouwkundige bepalingen uit de bouwverordening met betrekking tot parkeren opgenomen in de bestemmingsplannen van de gemeente Harderwijk (muv. de binnenstad).

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 27 juli gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder tegen dit plan schriftelijk of digitaal hun zienswijzen kenbaar maken bij de gemeenteraad. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. G. Maatkamp, tel. 411911. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00191-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans) of op deze website www.harderwijk.nl/plannenstructuurvisies.

Bestemmingsplan Lorentz I en II – Stephensonstraat

Het bestemmingsplan Lorentz I en II - Stephensonstraat is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00154-0002) kunt u raadplegen op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: http://ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.BP00154-/NL.IMRO.0243.BP00154-0002) of op www.harderwijk.nl/plannenlorentz.

Informatie: domein Ruimte, mw. K. van der Schot, tel. 411911.

Ontheffing taxi’s binnenstad Harderwijk

Burgemeester en wethouders hebben voor de duur van 1 jaar ontheffing verleend aan Taxi Marco om in het voetgangersgebied van de binnenstad van Harderwijk passagiers te brengen en halen.

De ontheffing heeft betrekking op het maken van taxiritten in de Vijhestraat, Bruggestraat, Buiten de Bruggepoort, Markt, Wolleweverstraat en de Luttekepoortstraat, in de binnenstad van Harderwijk voor het halen en brengen van passagiers op vrijdag- en zaterdagavond tussen 22.00 uur en 06.00 uur op grond van artikel 149 Wegenverkeerswet (WVW) jo de artikelen 62 en artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV), voor de volgende verkeersregels en -tekens:

 • Artikel 10 RVV jo. Verkeersbord G7 van bijlage 1 van het RVV;
 • Verkeersborden C12 met onderborden.

Binnen 6 weken na bekendmaking kunnen belanghebbenden bezwaar maken. U kunt uw bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde.

Omgevingsvergunning Frankrijk – Tweede Parallelweg

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de realisatie van een parkeerterrein ten behoeve van manege Rantrime aan de Tweede Parallelweg (naast nr. 1a).

De omgevingsvergunning Frankrijk – Tweede Parallelweg ligt met ingang van 27 juli gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden tegen de omgevingsvergunning beroep aantekenen bij de rechtbank. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of indien u redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft. Informatie: domein Ruimte, dhr. E. de Graaf, tel 411 911.

De omgevingsvergunning (NL.IMRO.0243.PB00195-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestandenhttp://ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.PB00195-/NL.IMRO.0243.PB00195-0002). De omgevingsvergunning is ook in te zien op de website van de gemeente Harderwijk onder: www.harderwijk.nl/plannenfrankrijk.

Ontwerpomgevingsvergunning Hierden Dorp – Hoge Varen 32-34

Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van een vrijstaande woning op kavel 32/33 en het bouwen van een 2/1 kapwoning op kavel 34.

De ontwerpomgevingsvergunning Hierden Dorp – Hoge Varen 32-34 ligt met ingang van 27 juli gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de Burgemeester en wethouders. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. E. de Graaf, tel. 411 911.

De ontwerpomgevingsvergunning kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: http://ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.PB00201-/NL.IMRO.0243.PB00201-0001). Het ontwerp (NL.IMRO.0243.PB00201-0001) is ook in te zien op deze website onder: www.harderwijk.nl/plannenhierdendorp.

Bestemmingsplan Tweelingstad – Partiële herziening regels Bedrijvenpark Sypel

De gemeenteraad heeft op 22 juni het bestemmingsplan Tweelingstad – Partiële herziening regels Bedrijvenpark Sypel ongewijzigd vastgesteld. Met het bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt om een ontsluitingsweg te realiseren op het nu braakliggende terrein. Het plangebied is gelegen tussen de Prins Mauritslaan, Gelreweg, Hertog Reinoudlaan en Deventerweg.

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 27 juli gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend.

Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Informatie: domein Ruimte, mw. C. van den Bedem, tel. 411911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00185-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0243.BP00185-0002 (bronbestanden http://ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans) of op de website van de gemeente Harderwijk onder: www.harderwijk.nl/plannentweelingstad.

Bekendmaking vaststelling “Coffeeshopbeleid Harderwijk 2017”

De burgemeester van Harderwijk maakt bekend dat hij op 20 juli 2017 heeft vastgesteld het “Coffeeshopbeleid Harderwijk 2017” en het bij het “Coffeeshopbeleid Harderwijk 2017” behorende “Aanvraagformulier gedoogverklaring coffeeshop” met bijbehorende voorgeschreven documenten, dit, onder gelijktijdige intrekking van het “Damoclesbeleid 2013 art 13b Opiumwet coffeeshop” (hierna: ‘de besluiten’).

Het “Coffeeshopbeleid Harderwijk 2017” bevat de beleidsregels die in de gemeente Harderwijk van toepassing zijn op de exploitatie van een coffeeshop. Het beleid bevat de voorwaarden waaronder de verkoop van softdrugs wordt gedoogd en de (bestuurlijke) sancties bij niet-naleving van deze voorwaarden, alsmede de procedure die wordt gevolgd wanneer een gedoogverklaring beschikbaar komt.

Er wordt in de gemeente Harderwijk maximaal één gedoogverklaring afgegeven aan een niet-commerciële coffeeshop die geëxploiteerd dient te worden door een stichting.

Het “Coffeeshopbeleid Harderwijk 2017” vervangt het vorige coffeeshopbeleid dat was neergelegd in het “Damoclesbeleid 2013 art 13b Opiumwet coffeeshop”.

De besluiten treden in werking op 27 juli 2017 en liggen met ingang van 27 juli 2017 gedurende een periode van zes weken ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis van Harderwijk. Ook zijn de besluiten te raadplegen via www.harderwijk.nl/coffeeshopbeleid2017 of via www.harderwijk.nl/beleidsregels. De besluiten bevatten de integrale tekst van het “Coffeeshopbeleid Harderwijk 2017” en van het “Aanvraagformulier gedoogverklaring coffeeshop”. Het voorstel van de burgemeester inclusief de besluitvorming door de burgemeester, de ontvangen reacties op het ontwerp "Coffeeshopbeleid Harderwijk 2017" en het door de burgemeester vastgestelde "Eindverslag Inspraak" zijn eveneens te raadplegen via voornoemde website en liggen ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tegen de vaststelling van de besluiten is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Bekendmaking openstelling inschrijfprocedure toekenning nieuwe gedoogverklaring coffeeshop op grond van het “Coffeeshopbeleid Harderwijk 2017”

De burgemeester van Harderwijk maakt bekend dat er in Harderwijk, op grond van het “Coffeeshopbeleid Harderwijk 2017”, één gedoogverklaring beschikbaar is voor een niet-commerciële coffeeshop die wordt geëxploiteerd door een stichting. Aanvragen hiervoor kunnen worden ingediend gedurende een termijn van zes weken vanaf 10 augustus 2017 tot en met 20 september 2017.

De aanvraag moet betrekking hebben op zowel de gedoogverklaring als op de, op grond van de artikelen 2:28 tot en met 2:28d van de Algemene Plaatselijke Verordening Harderwijk (APV), vereiste exploitatievergunning, moet voldoen aan de indieningseisen uit artikel 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), moet volledig zijn en moet zijn ondertekend.

De aanvrager dient daarbij gebruik te maken van het “aanvraagformulier gedoogverklaring coffeeshop”, van het “aanvraagformulier exploitatievergunning gemeente Harderwijk” en van het “formulier Wet Bibob en Vergunningen”, aangezien ter zake van de aanvragen een Bibob-toets plaatsvindt. Tevens dient de aanvraag in ieder geval de bescheiden te bevatten die zijn opgesomd in de bovengenoemde formulieren. Genoemde formulieren zijn te downloaden via de gemeentelijke website www.harderwijk.nl/coffeeshopinschrijfprocedure2017.

De aanvraag kan alleen worden gedaan door een stichting, dan wel een stichting in oprichting. Dat van een stichting in oprichting sprake is dient te blijken uit een verklaring van de notaris bij wie de oprichtingsakte wordt opgesteld en gepasseerd. In geval sprake is van een stichting in oprichting bij het indienen van de aanvraag, moet de stichting zijn opgericht voor het einde van de hersteltermijn als bedoeld in artikel 4:5 van de Awb.
Elke stichting of stichting in oprichting mag slechts één aanvraag indienen.

De aanvragen moeten worden geadresseerd aan de burgemeester van Harderwijk en kunnen uitsluitend tijdens de openingstijden van de Stadswinkel van het stadhuis van Harderwijk in persoon worden ingediend in een gesloten envelop met daarop de tekst ‘aanvraag coffeeshop’.

Na afloop van de inschrijftermijn vindt door een notaris een trekking plaats van de ingediende aanvragen. Dit vindt in het openbaar plaats op maandag 25 september 2017 om 11.00 uur in de raadzaal van het stadhuis van Harderwijk.

Alleen de eerste zeven getrokken aanvragen worden inhoudelijk beoordeeld. Dit gebeurt gelijktijdig. Daarbij wordt de procedure gevolgd zoals beschreven in hoofdstuk 6 van het “Coffeeshopbeleid Harderwijk 2017”. Deze aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de in het “Coffeeshopbeleid Harderwijk 2017” opgenomen toetsings- en wegingscriteria (paragraaf 6.6 en 6.7). Een onderdeel daarvan is de Bibob-toets. Kan op basis van deze procedure aan geen van de eerste zeven aanvragers een gedoogverklaring worden verleend, dan worden de volgende zeven getrokken aanvragen in behandeling genomen. Dit herhaalt zich zo nodig, net zo lang totdat een gedoogverklaring en exploitatievergunning kan worden verleend. Voor een volledige beschrijving van de verdelingsprocedure en de toe te passen criteria wordt verwezen naar hoofdstuk 6 van het “Coffeeshopbeleid Harderwijk 2017” welk beleid te raadplegen is via www.harderwijk.nl/coffeeshopbeleid2017 en www.harderwijk.nl/beleidsregels.

Voor de aanvragen die in behandeling worden genomen zijn leges verschuldigd op grond van de “Legesverordening 2017” van de gemeente Harderwijk. De verschuldigde leges voor de gedoogverklaring en de exploitatievergunning bedragen respectievelijk € 729,01 en € 151,08.

Voor nadere inlichtingen over de procedure, neemt u contact op met Domein Bestuur & Organisatie van de gemeente Harderwijk via telefoonnummer 0341 411 911 of via het mailadres coffeeshop@harderwijk.nl.

Deze bekendmaking van de openstelling van de inschrijfprocedure is gepubliceerd in "Het Kontakt" (Gemeentepagina: officiële publicaties), op de gemeentelijke website, in het elektronisch Gemeenteblad en in de Staatscourant.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden