Officiële publicaties week 32 (08-08-2018)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 19-7-2018 Kamillemeen 5: luifel entree school
 • 19-7-2018 Fazantlaan 1: 2 dakkapellen
 • 20-7-2018 plantagepark: muziektent in strijd regels ro
 • 20-7-2018 Eekhoornlaan 8: dakopbouw met 2 dakramen
 • 20-7-2018 Van Maerlantlaan 4: dakterras
 • 20-7-2018 Oldenallerhout 19: overkapping/berging
 • 23-7-2018 Lorentzstraat 5: zonnepanelen
 • 24-7-2018 Boomkamp 27: woning
 • 19-7-2018 Korhoenlaan 1-158: zwembad
 • 23-7-2018 Fokko Kortlanglaan 181: strijdig gebruik pand
 • 25-7-2018 Lorentz I: kappen 81 bomen
 • 25-7-2018 Melis Stokelaan en omgeving: kappen 50 bomen
 • 26-7-2018 Vosbergerhout 65: muur
 • 26-7-2018 Havendijk 1: reclame uiting
 • 26-7-2018 Havendijk 1: zonnepanelen
 • 26-7-2018 Korenbloemdreef 47: dakkapel (voorzijde)
 • 26-7-2018 Korhoenlaan 1-124: kappen 2 bomen
 • 26-7-2018 Johanniterlaan 5-7: strijdig gebruik pand
 • 30-7-2018 Parallelweg 26-158: kappen 1 boom
 • 30-7-2018 Hoogstraat 20: airco unit (zijgevel)
 • 31-7-2018 Dennenlaan 3 : tuinhuisje
 • 31-7-2018 Hoefbladmeen 1a: verbouwen pand en wijzigen functie
 • 1-8-2018 Sonnevancklaan 2: uitbreiden zorginstelling en kappen 4 bomen

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Reguliere omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • 19-7-2018 Leuvenumseweg 7: serre (voorzijde) en veranda (achterzijde) in strijd regels ro
 • 20-7-2018 Korhoenlaan 1-23: kappen 3 bomen
 • 20-7-2018 Korhoenlaan 1-83: kappen 1 boom
 • 20-7-2018 Parallelweg 26-171: kappen 4 bomen
 • 20-7-2018 Korhoenlaan 1-89: kappen 1 boom
 • 20-7-2018 begraafplaats oostergaarde: kappen 1 boom
 • 20-7-2018 Kievitmeen 91: kappen 1 boom
 • 20-7-2018 Paardenbloemdreef 20 kv 23: woning
 • 23-7-2018 Markt 6: wijzigen terrasinrichting
 • 23-7-2018 Molenweg 47: kappen 25 bomen
 • 24-7-2018 Sleutelbloemdreef 5 kv 38: woning
 • 24-7-2018 Fokko Kortlanglaan 223: reclame (4 objecten)
 • 24-7-2018 Donkerstraat 8: wijzigen gevel
 • 24-7-2018 Kamillemeen 5: luifel entree school
 • 25-7-2018 Lammertkamp 1: uitbreiden woning in strijd regels ro
 • 25-7-2018 Molenweg 6: het uitbreiden woning in strijd regels ro
 • 26-7-2018 Kortekamp 21: verbouwen en uitbreiden woning in strijd regels ro
 • 26-7-2018 Sonnevancklaan 9: samenvoegen keuken en kantoor
 • 26-7-2018 Weverskamp 11: dakkapel (voorzijde)
 • 26-7-2018 Wouter van Damstraat: kappen 15 bomen
 • 25-7-2018 Paardenbloemdreef 12 kv 19: woning
 • 1-8-2018 Parkweg 8: tijdelijke containers t.b.v. opslag
 • 1-8-2018 Ruiversdam 1 kv 2: oprichten woning in strijd regels ro
 • 2-8-2018 Graaf Ottolaan 11: kappen boom
 • 27-7-2018 Grensweg 1c: recreatiewoning in strijd regels ro

Geweigerde omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 26-7-2018 Vischmarkt 47: verwijderen tussenwand (rijksmonument)

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:

 • 17-7-2018: ADD Addtivies B.V. Daltonstraat 42 - 44, 3846 BX in Harderwijk voor het ontwikkelen en verkopen van chemische additieven hoofdzakelijk voor de verf- en inktindustrie

De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 16-7-2018: Ceintuurbaan 2 gebouw 100 in Harderwijk, voor het slopen van een kantoorgebouw
 • 19-7-2018: Wouter van Damstraat 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 31, 33, 35, Laan 1940-1945 21, 25, 27, 31, 33, 34, 36, 44, 46, 48, Zeestraat 40, 42, 44, Tolstraat 3, Vogelstraat 3, 5, 13 en 15 voor het renoveren van 40 woningen cluster 4, 5 en 6 Zeebuurt in Harderwijk.  37 woningen naar label A en 11 woningen label C
 • 20-7-2018: Zoutkeetstraat 5, 3841 AC in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest
 • 20-7-2018: Ouverturebaan 1, 3844 HW in Harderwijk, voor het slopen en verwijderen van asbest uit een loods
 • 31-7-2018: Hoefbladmeen 1 A, 3844 VL in Harderwijk voor het slopen van het gebouw
 • 30-7-2018: Marijkelaan 22, 3843 CE in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 18-7-2018: Wouter van Damstraat 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 31, 33, en 35, Laan 1940-1945 21, 25, 27, 31, 33, 34, 36, 44, 46 en 48, Zeestraat 40, 42 en 44, Tolstraat 3 en Vogelstraat 3, 5, 13 en 15 voor het verwijderen van asbest uit woningen

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Opheffing gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Veluwerand

Burgemeester en wethouders van Harderwijk hebben op 27 juni 2017 besloten de ‘Gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Veluwerand’ op 1 januari 2018 op te heffen. Eenzelfde besluit is op voornoemde datum genomen door de overige deelnemers aan deze regeling, te weten de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Ermelo en Zeewolde.

Burgemeester en wethouders van Harderwijk hebben de opheffing van de regeling op 1 januari 2018 in de Staatscourant van 28 december 2017 bekendgemaakt. De publicatie in de Staatscourant en het opheffingsbesluit liggen ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis en zijn te vinden op de pagina Beleidsregels.

Opheffing gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsregeling Noord-Veluwe

Burgemeester en wethouders van Harderwijk hebben op 10 juli 2018 besloten de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsregeling Noord-Veluwe per 1 september 2018 op te heffen. Eenzelfde besluit is genomen door de overige deelnemers aan deze regeling, te weten de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Elburg, Ermelo, Nunspeet, Nijkerk, Oldebroek, Putten en Zeewolde.

Burgemeester en wethouders van Harderwijk hebben de opheffing van de regeling per 1 september 2018 in de Staatscourant van 31 juli 2018 bekendgemaakt. De publicatie in de Staatscourant en het opheffingsbesluit liggen ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis en zijn te vinden op de pagina Beleidsregels.

Aanwijzingsbesluit uitvoering Wsw Inclusief Groep NV 2018

Burgemeester en wethouders van Harderwijk hebben op 10 juli 2018 besloten het ‘Aanwijzingsbesluit uitvoering Wsw Inclusief Groep NV 2018’ vast te stellen. Met dit besluit is de Inclusief Groep NV aangewezen als uitvoerder van de Wet sociale werkvoorziening. Het aanwijzingsbesluit ligt ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis en is te vinden op de pagina Beleidsregels.

Mandaatbesluit Leerplicht en RMC gemeente Harderwijk 2018

Burgemeester en wethouders van Harderwijk hebben op 10 juli 2018 besloten het ‘Mandaatbesluit Leerplicht en RMC gemeente Harderwijk 2018’ vast te stellen. Met dit besluit zijn bevoegdheden genoemd in de Leerplichtwet 1969 en uitvoeringstaken voortvloeiend uit de regels inzake Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten gemandateerd aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Meerinzicht met de mogelijkheid van ondermandaat. Het mandaatbesluit ligt ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis en is te vinden op de pagina Beleidsregels.

Verkeersbesluit wijziging parkeerplaatsen voor laadpaal Rietgorsmeen

De gemeente heeft besloten om het verkeersbesluit van 11 juli 2018 voor het instellen van een gereserveerde parkeerplaats voor het opladen van auto’s te wijzigen. In overleg met bewoners is besloten de laadpaal niet aan te leggen naast huisnummer 49, maar naast huisnummer 101.

Het besluit met tekening is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl/ kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Informatie: Domein Ruimte, tel. 411 911.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Celsiusstraat 9: loods; 16-9-2018
 • Weisteeg 6: strijdig gebruik pand; 5-9-2018
 • Veldkamp 1: gebouw bijzondere doelgroep en aanleggen uitrit; 28-9-2018
 • Korhoenlaan 2: receptie gebouw; 14-9-2018

Besluit informatiebeheer gemeente Harderwijk

Burgemeester en wethouders hebben op 10 juli besloten het Besluit Informatiebeheer gemeente Harderwijk 2018 vast te stellen. Dit besluit bevat nadere regels op basis van de Archiefverordening 2017. Deze regeling is op 3 augustus in werking getreden, de dag na bekendmaking in het Elektronisch Gemeenteblad op 2 augustus. Het Besluit Informatiebeheer gemeente Harderwijk 2008 is ingetrokken. Informatie: domein Bestuur & Organisatie, mevr. M. Huisman, tel. 411 911.

Ontwerpomgevingsvergunning Buitengebied – Lage Enkweg 13

Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van één nieuwe woning op het perceel Lage Enkweg 13. Het in procedure zijnde ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – Duinweg 10 en Lage Enkweg 15 maakt het mogelijk om door middel van de rood voor rood regeling op de betreffende locatie één woning te realiseren.

De ontwerpomgevingsvergunning Buitengebied – Lage Enkweg 13 ligt met ingang van 9 augustus gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de Burgemeester en wethouders. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. E. de Graaf, tel. 411911.

De ontwerpomgevingsvergunning kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.PB00225-/NL.IMRO.0243.PB00225-0001) en op de wijkpagina Buitengebied.

Bekendmakingen ruimtelijke plannen

De volgende ruimtelijke plannen zijn onlangs gepubliceerd:

 • Bestemmingsplan Bedrijvenpark Tonsel - Zuiderbreedte 36 (25/7)
 • Ontwerpbestemmingsplan Hierden Dorp – Lageweg (25/7)
 • Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied - Landgoed Molenweg (25/7)
 • Omgevingsvergunning Groot Sypel - Parkweg 8 (25/7)
 • Bestemmingsplan Drielanden - Harderweide deelplan 2 (25/7)
 • Bestemmingsplan Drielanden – Tuindersbrink (25/7)
 • Bestemmingsplan Frankrijk - Boomkamp 27 (25/7)
 • Vooraankondiging bestemmingsplan Stadsdennen - Marnixstraat 1A (25/7)

De bekendmakingen kunt u inzien op de pagina Mijn Wijk en vervolgens de betreffende wijk kiezen. Informatie: domein Ruimte, dhr. J. Haklander, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden