Officiële publicaties week 33 (16-08-2017)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 1-8-2017 Groot Sypel: kappen 6 bomen
 • 4-8-2017 Randweg 4: dakopbouw
 • 2-8-2017 Boekhorstlaan: reclame op uitkijktoren
 • 4-8-2017 Markt 15: parasols en terrasschermen in strijd regels ro
 • 5-8-2017 Lorentz 3: bedrijfspand in strijd regels ro
 • 8-8-2017 Van Heemskercklaan 1: carport
 • 5-8-2017 Waltorenstraat 5: wijzigen gevel
 • 7-8-2017 Wethouder Jansenlaan 53 t/m 71: fietsenstalling

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 7-8-2017 Hogepad 14: verbouwen en restylen bedrijfspand in strijd regels ro
 • 8-8-2017 Randweg 4: dakopbouw
 • 8-8-2017 Korhoenlaan 1-72: kappen 3 bomen
 • 10-08-2017 Donkerstraat 27: interne aanpassing pand
 • 10-08-2017 Madeliefdreef 22: oprichten woning
 • 10-08-2017 Vijhestraat 9-1: uitbreiden bergruimte in strijd regels ro

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Stationslaan 26: uitbreiden school; 15-9-2017 excl. termijn verzoek om stukken

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding activiteitenbesluit ontvangen:

 • 5-04-2017: Melding Activiteitenbesluit Sternschade, Nobelstraat 4 in Harderwijk, voor het herstellen van schade aan auto's.

De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 7-08-2017: Sloopmelding voor Van Hall-Laan 6, 8,9 ,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, 36,37,38,39,41, 3843 WR in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit de woningen.

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Bekendmakingen ruimtelijke plannen

De volgende ruimtelijke plannen zijn onlangs gepubliceerd:

 • Ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening parkeerregeling bestemmingsplannen (26/7)
 • Bestemmingsplan Lorentz I en II – Stephensonstraat (26/7)
 • Bestemmingsplan Tweelingstad – Partiële herziening regels bedrijvenpark Sypel (26/7)
 • Ontwerpomgevingsvergunning Hierden Dorp – Hoge Varen 32-34 (26/7)
 • Omgevingsvergunning Frankrijk – Tweede Parallelweg (26/7)

De bekendmakingen kunt u inzien op de pagina Mijn Wijk en vervolgens de betreffende wijk kiezen. Informatie: domein Ruimte, dhr. J. Haklander, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden