Officiële publicaties week 34 (23-08-2017)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 10-8-2017 Parallelweg 26-143: kappen 6 bomen
 • 9-8-2017 Kleine Mheenweg 8a : veranda in strijd regels ro
 • 11-8-2017 Schoenmakersstraat 13: aanbouw
 • 10-8-2017 Harderweide kv. 2 (Paardenbloemdreef 27 concept): woning
 • 15-8-2017 Kerkstraat 10: zonnepanelen op GM

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 14-8-2017 Markt 15: verbouwen horecazaak in strijd regels ro
 • 14-8-2017 Johanniterlaan 12: veranderen kantoorgebouw naar appartementen in strijd regels ro
 • 14-8-2017 Parallelweg 26-100: recreatiewoning
 • 14-8-2017 Muidenpad 16: uitbreiden woning en plaatsen dakkapel in strijd regels ro
 • 17-8-2017 Goede Reede 3: inrit
 • 17-8-2017 Sonnevancklaan 7: schuur, wijzigen kap in strijd regels ro en kappen bomen
 • 17-8-2017 Oosteinde 27: reclame
 • 17-8-2017 Lageweg 29a : renoveren woning en aanpassen gevels
 • 17-8-2017 Donkerstraat 50: reclame (2 objecten)
 • 17-8-2017 Vollenhovemeen 8: dakkapel (achterzijde)
 • 17-8-2017 Wethouder Jansenlaan: fietsenstalling
 • 17-8-2017 Nobelstraat 43: tijdelijke bedrijfsloods

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 11-08-2017: Sloopmelding Vondellaan 28, 3842 EH in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een school.

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Bekendmakingen ruimtelijke plannen

De volgende ruimtelijke plannen zijn onlangs gepubliceerd:

 • Ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening parkeerregeling bestemmingsplannen (26/7)
 • Bestemmingsplan Lorentz I en II – Stephensonstraat (26/7)
 • Bestemmingsplan Tweelingstad – Partiële herziening regels bedrijvenpark Sypel (26/7)
 • Ontwerpomgevingsvergunning Hierden Dorp – Hoge Varen 32-34 (26/7)
 • Omgevingsvergunning Frankrijk – Tweede Parallelweg (26/7)

De bekendmakingen kunt u inzien op de pagina Mijn Wijk en vervolgens de betreffende wijk kiezen. Informatie: domein Ruimte, dhr. J. Haklander, tel. 411 911.

Aanvulling mandaatbesluit 2015

Het college van burgemeester en wethouders hebben besloten om het mandaatbesluit gemeente Harderwijk 2015 aan te vullen. De bevoegdheid om handhavend op te treden tegen een overtreding van de artikelen 14 tot en met 16 Afvalstoffenverordening wordt  gemandateerd aan de toezichthouders van Stadstoezicht. U kunt het mandaatbesluit inzien op de pagina Beleidsregels. Tevens ligt het besluit tot aanvulling van de mandaatregeling gedurende 6 weken ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis.

Deelsubsidieverordening Beschermd Wonen gemeente Harderwijk 2018

De gemeente Harderwijk gaat per 1 januari 2018 Beschermd Wonen Wmo uitvoeren. Tot die datum doet de gemeente Zwolle dat. De afspraak tussen gemeenten is dat er in 2018 geen inhoudelijke beleidswijzigingen worden doorgevoerd. Beschermd Wonen in natura wordt als subsidie aan zorgaanbieders verstrekt. In natura wil zeggen: iemand die in aanmerking komt voor Beschermd Wonen krijgt de dienstverlening rechtstreeks van een zorgaanbieder geleverd zonder daar zelf voor te betalen. Door die subsidievorm is een deelsubsidieverordening Beschermd Wonen gemeente Harderwijk 2018 nodig. De tekst van deze deelverordening is gelijk aan de tekst de deelverordening van de gemeente Zwolle. De deelsubsidieverordening Beschermd Wonen gemeente Harderwijk 2018 ligt vanaf vandaag gedurende 6 weken tijdens de openingstijden ter visie in het Stadhuis Harderwijk. Inspraakreacties kunnen tot aanpassingen in de deelsubsidieverordening leiden. Meer informatie: dhr. G. van Manen, tel. 0341 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden