Officiële publicaties week 35 (30-08-2017)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 21-08-2017 Hierdenseweg 27: gevelwijziging

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 17-8-2017 Robbenzand 84, 86, 88, 92, 94, 96, 98, 100, 102 en 104: 10 woningen
 • 22-8-2017 Kranenburglaan 22: nokverhoging , dakkapel en luifel
 • 22-8-2017 Varenweg 32: schuur in strijd regels ro
 • 24-8-2017 P.C. Boutenslaan 2: kozijn
 • 24-8-2017 Kerkstraat 19: overkapping in strijd regels ro
 • 24-8-2017 Bovenweg 12: uitbreiden woonhuis
 • 24-8-2017 Blokhuissteeg 1A: herinrichten gemeentelijk monument naar woonfunctie
 • 24-8-2017 Engelserf 21: uitbreiden woning

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Waterfront Noordereiland: 50 appartementen in strijd regels ro; 2-11-2017
 • Fokko Kortlanglaan 155a (concept): woning en inrit; 12-10-2017
 • Waterfront Noordereiland 1e fase: oprichten 51 woningen; 2-11-2017
 • Boekhorstlaan 4 (concept): tankstation en uitrit; 25-10-2017

Rectificatie aanwijzing ontheffing sluitingsuur 26 december 2017

Abusievelijk is in de publicatie van 12 april 2017 onder andere melding gemaakt van ontheffing voor het sluitingsuur voor de horeca op 26 december 2017. Deze vermelding is onjuist en komt met de rectificatie te vervallen.

Ontheffing voor het houden van rondvaarten

Burgemeester en wethouders hebben besloten op grond van artikel 14 Havenverordening Harderwijk onder voorwaarden en voor de duur van 5 jaar ontheffing te verlenen voor het houden van rondvaarten aan Take Off Outdoor Events/Borrelboot.nl/Strand Horst Events met het schip ‘Noa’.

Het besluit en overige stukken (voor zover openbaar) liggen ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis te Harderwijk. Het besluit is op  23 augustus 2017 aan de aanvragers bekend gemaakt. Binnen 6 weken na bekendmaking aan de aanvrager, kunnen belanghebbenden bezwaar maken.

U kunt uw bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Voor vragen kunt Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met  het Domein Ruimte, tel. 0341 411 911 of bij de havenmeester, tel. 0341 411 339.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 27-07-2017: Sloopmelding Vlierburg 2 in Hierden, voor het slopen en verwijderen van asbest uiteen bijgebouw.
 • 1-08-2017: Sloopmelding Wijtgraaf 28, 3849 PN in Hierden voor het verwijderen van asbest uit een woning.
 • 7-08-2017: Sloopmelding Allee 25-27-29, 3852 PM in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een berging/opslag.
 • 10-08-2017: Sloopmelding Zuiderzeestraatweg 177, 3849 AE in Hierden, voor het verwijderen van asbest uit een bijgebouw.
 • 16-08-2017: Sloopmelding Spiegelstraat 20, 3842 JP in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning.
 • 22-08-2017: Sloopmelding Gelreweg 1 in Harderwijk, voor het slopen van een hoofdgebouw.

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden