Officiële publicaties week 36 (05-09-2018)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 23-8-2018 Stationslaan 108: wijzigen uitrit
 • 24-8-2018 Swingdreef 29: verbreden uitrit
 • 27-8-2018 Keizerstraat 1: schilderen gevel
 • 27-8-2018 Mandenmakerstraat 28: antennemast
 • 28-8-2018 Achterste wei / Zeggemeen: kappen 3 bomen
 • 28-8-2018 Daltonstraat: veevoederfabriek
 • 29-8-2018 Harderwijkerweg 266: strijdig gebruik t.b.v. kerstbomenverkoop
 • 24-8-2018 Badweg 26: dakkapel
 • 29-8-2018 Laan Der Verenigde Naties 18: uitbreiden woning met erker (voorzijde)
 • 29-8-2018 Parallelweg 26-199: kappen 1 boom
 • 29-8-2018 Stationslaan 89: het in strijd uitbouwen woning
 • 29-8-2018 Parallelweg 26-104: kappen 2 bomen

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier bouwzaken en bestemmingsplannen. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 23-8-2018 Eekhoornlaan 8: dakopbouw met 2 dakramen
 • 28-8-2018 Fokko Kortlanglaan 181: strijdig gebruik pand
 • 28-8-2018 Graaf Ottolaan 5: werkplaats

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 8-8-2018: Zuiderzeestraatweg 79 A, 3849 AB in Hierden voor het slopen van stallen
 • 23-8-2018: A. Thijmlaan 142, 3842 ZG in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden