Officiële publicaties week 37 (12-09-2018)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 3-9-2018 Markt 1: restauratie goudleer
 • 3-9-2018 Coornhertstraat 2: verhoogde nok achterzijde
 • 31-8-2018 J.P. Heyelaan 35: dakkapel voorzijde
 • 6-9-2018 Grote Marktstraat 23: dakkapel en wijzigen kozijn

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier bouwzaken en bestemmingsplannen. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 30-8-2018 Jac. Perkstraat 8: vervangen kap
 • 30-8-2018 Van Maerlantlaan 4: dakterras
 • 30-8-2018 Middenlaan 2 en Slingerlaantje 1A: splitsen woning in strijd regels ro
 • 3-9-2018 Korhoenlaan 1: kappen 2 bomen
 • 3-9-2018 Korhoenlaan 1-124: kappen 2 bomen
 • 3-9-2018 Korhoenlaan 1-115: kappen 1 boom
 • 4-9-2018 Celsiusstraat 9: nieuwbouw loods
 • 4-9-2018 Parallelweg 26-158: kappen 1 boom
 • 4-9-2018 Coornhertstraat 2: verhoogde nok achterzijde
 • 4-9-2018 Ln der Verenigde Naties 18: erker (voorzijde)
 • 4-9-2018 Stationslaan 89: het in strijd uitbouwen van de woning
 • 6-9-2018 Mecklenburglaan 3: klimtoren
 • 6-9-2018 Parkweg 8: tijdelijke kantine en kleedkamerunit in strijd regels ro
 • 6-9-2018 Korhoenlaan 1-15: kappen 2 bomen
 • 6-9-2018 Swingdreef 29: verbreden uitrit
 • 6-9-2018 J.P. Heyelaan 35: dakkapel voorzijde
 • 6-9-2018 Waterfront: 3 banieren

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:

 • 18-6-2018: Sportcafé de Sypel, Parkweg 4, 3842 AD in Harderwijk, voor de uitvoering van een café t.b.v. bezoekers van het sportcentrum en zwembad
 • 27-8-2018: ENDC B.V., Pascalstraat 7, 3846 AL in Harderwijk, voor het veranderen van een bedrijf voor consultancy in de farma & food sector

De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 28-8-2018: Zuiderzeestraatweg 79, 3849 AB in Hierden, voor het verwijderen van asbest uit een schuur/loods
 • 28-8-2018: Lauwers 15, 3844 MA in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 31-8-2018: Celsiusstraat 37, 3846 BK in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een afdak

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Mandaatbesluit ontbreken quorum

Burgemeester en wethouders hebben op 21 augustus 2018 besloten in (reces)perioden van het college, indien er geen quorum is, de (loco)burgemeester op te dragen de noodzakelijk besluiten te nemen. De publicatie hiervan kan ook plaatsvinden in het Elektronisch Gemeenteblad van Harderwijk. Het mandaatbesluit is te vinden op de pagina Beleidsregels. Meer informatie: domein Bestuur & Organisatie, mevr. M. Huisman, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden