Officiële publicaties week 38 (20-09-2017)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 4-9-2017 Couperuslaan 175: uitbreiden woning en plaatsen bijgebouwen
 • 7-9-2017 Sonnevancklaan 3: schuur in strijd regels ro
 • 4-9-2017 Grevenhofsweg 5: vernieuwen gevel (wijziging verleende vergunning)
 • 7-9-2017 Duinweg 14: dubbele garage met carports in strijd regels ro
 • 6-9-2017 Hierdenseweg 50: inrit
 • 7-9-2017 Burg De Meesterstraat 11: reclame (1 uiting)
 • 4-9-2017 Parallelweg 26-14: kappen 6 bomen
 • 8-9-2017 Duinweg 14: kappen 10 bomen
 • 6-9-2017 Weisteeg 5: kappen 3 bomen
 • 1-9-2017 Touwbaan 88: veranderen beganegrond van kantoor naar wonen in strijd regels ro
 • 6-9-2017 Harderweide kv. 4 (Paardenbloemdreef 23 concept): woning

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 11-9-2017 Parallelweg 26-108: kappen 8 bomen
 • 11-9-2017 Ceintuurbaan 4- 39: kappen 1 boom
 • 11-9-2017 Harderweide fase D: oprichten 32 woningen in strijd regels ro
 • 12-9-2017 Stationslaan 26: uitbreiden school met lokalen
 • 14-9-2017 Grevenhofsweg 5: vernieuwen gevel (wijziging verleende vergunning)
 • 14-9-2017 Sonnevancklaan 3: schuur in strijd regels ro
 • 14-9-2017 Laan der Verenigde Naties 4: gebruik garage in strijd regels ro

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Uitwerkingsplan Waterfront-Zuid – De Bakens onherroepelijk

Het uitwerkingsplan Waterfront-Zuid - De Bakens is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.UP00182-0002) kunt u raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl of op de pagina Waterfront.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Flevoweg 2: nieuwbouw themacentrum (winkelunits en bijeenkomstfunctie); 27-10-2017 excl. termijn verzoek om stukken
 • Stationsplein 8, 10 en 12: strijdig gebruiken van een pand; 21-11-2017

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding activiteitenbesluit ontvangen:

 • 6-9-2017: Willem Kloosstraat 12, 3842 BL in Hardewijk voor het verwijderen van asbest uit een woning.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden