Officiële publicaties week 38 (19-09-2018)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 6-9-2018 Varenweg 16: uitweg
 • 7-9-2018 Kleine Mheenweg 10: gebruik pand in strijd regels ro
 • 7-9-2018 Korhoenlaan 1-117: kappen 1 boom
 • 9-9-2018 Kortekamp 67: dakkapel voorgevel
 • 10-9-2018 Vollenhovemeen 5: wijzigen uitweg
 • 10-9-2018 Varenweg 32: uitweg
 • 12-9-2018 Parallelweg 26-135: kappen 5 bomen
 • 12-9-2018 terrein Boekhorstlaan e.o.: kappen 20 bomen
 • 12-9-2018 Mandenmakerstraat 109: zonnepanelen
 • 13-9-2018 Leuvenumseweg 81: uitbreiden slaapkamer en overkapping

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier bouwzaken en bestemmingsplannen. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 10-9-2018 Stationslaan 108: wijzigen uitrit
 • 10-9-2018 Parallelweg 26-199: kappen 1 boom
 • 10-9-2018 Klarinetdreef 46: dakkapel (voorzijde)
 • 11-9-2018 Beukenlaan 5: verplaatsen uitrit en verhogen garage in strijd regels ro
 • 11-9-2018 Waterfront Noordereiland fase 2 (Langezand 15, 17, 25, 73, 79, 81, 89, 91, 38, 52 t/m 62, 70, 72, 80 t/m 84 en Vogelzand 16): oprichten 21 woningen
 • 13-9-2018 Lorentz I: kappen 81 bomen
 • 13-9-2018 Roemer Visscherstraat 24: dakkapel (voorzijde)
 • 13-9-2018 Waterfront Noordereiland fase 2 (Vogelzand 1 t/m 13, 2 t/m 14, Vrouwenzand 1 t/m 11, Langezand 40 t/m 50, 64 t/m 68, 74 t/m 78, 86 t/m 90): oprichten 35 woningen

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 27-8-2018: Duinweg 10, 3849 NJ in Hierden, voor het verwijderen van asbest en het slopen van een recreatiewoning
 • 7-9-2018: Breewijd 3, 3844 MH in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit woningen

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Verordening Winkeltijden Harderwijk

Donderdag 13 september 2018 heeft de gemeenteraad de Verordening Winkeltijden Harderwijk vastgesteld. Deze wordt bekend gemaakt in het Elektronisch Gemeenteblad en treedt vanaf 1 oktober 2018 in werking. Het internetadres waarop u deze bekendmaking kunt raadplegen luidt: www.officielebekendmakingen.nl.

De Verordening Winkeltijden Harderwijk (zomeropenstelling) wordt ingetrokken op 2 oktober 2018, de dag na inwerkingtreding van deze Verordening Winkeltijden Harderwijk (n.a.v. coalitieakkoord). De Verordening Winkeltijden Harderwijk maakt het mogelijk dat vanaf 1 oktober 2018 de supermarkten, bouwmarkten en tuincentra elke zondag tussen 12.00 uur en 18.00 uur geopend mogen zijn. En dat bepaalde branches (warenhuizen, keukenwinkels, woonwinkels en artikelen voor woninginrichting) op de PDV locaties (Deventerweg, Zuiderbreedte of Marie Curiestraat) elke zondag geopend mogen zijn.

Voor de overige winkels in Harderwijk geldt een maximum van 26 openstellingen op zondag per jaar met als uitgangspunten:

 • één zondag per maand;
 • intensivering van het aantal zondag openstellingen in het toeristenseizoen en in de maand december;
 • maximaal 5 zondag openstellingen vrij in te vullen gekoppeld aan een evenement.

Informatie:  Domein Ruimte, mevr. S. van Itegem, tel. 411 911 of s.vanitegem@harderwijk.nl.

Vaststelling koopzondagen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 10 juli 2018 hebben besloten om een aantal koopzondagen vast te stellen. In de periode 1 oktober 2018 t/m 30 april 2019 heeft het college 12 zondagen aangewezen waarop alle winkels in Harderwijk/Hierden open mogen zijn tussen 12.00 uur en 18.00 uur. Het betreft de openstelling van winkels die niet elke zondag open mogen. Winkels die wel elke zondag open mogen zijn supermarkten, bouwmarkten en tuincentra. En de warenhuizen, keukenwinkels, woonwinkels en artikelen voor woninginrichting gelegen op de PDV locaties (Deventerweg, Zuiderbreedte of Marie Curiestraat). Het vaststellen van deze koopzondagen gebeurt op grond van artikel 7b (aanwijzing koopzondagen) van de Verordening Winkeltijden Harderwijk die op donderdag 13 september 2018 is vastgesteld door de gemeenteraad. Het betreft de volgende zondagen:

 • zondag 7 oktober 2018
 • zondag 4 november 2018
 • zondag 2 december 2018
 • zondag 9 december 2018
 • zondag 16 december 2018
 • zondag 23 december 2018
 • zondag 30 december 2018
 • zondag 6 januari 2019
 • zondag 3 februari 2019
 • zondag 3 maart 2019
 • zondag 7 april 2019
 • zondag 28 april 2019

Bent u belanghebbenden en het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a secretariaat bezwaarschriftencommissie Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan de dag na deze publicatie. Informatie: Domein Ruimte, mevr. S. van Itegem, tel. 411 911 of s.vanitegem@harderwijk.nl.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden