Officiële publicaties week 38 (18-09-2019)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 8-9-2019 Rappad: tiny house
 • 6-9-2019 Ossenbergerhout 2: uitrit
 • 8-9-2019 Plataanlaan 2: vervangen kozijnen en plaatsen fietsenberging in voorerf
 • 6-9-2019 Dassenbergerhout 10: uitbouwen veranda
 • 10-9-2019 Sonnevancklaan 8: kappen 22 bomen
 • 9-9-2019 Korhoenlaan 1-16: kappen 2 bomen
 • 10-9-2019 Luttekepoortstraat 34-36: verbouwen panden
 • 10-9-2019 Daltonstraat 37: uitbreiden bedrijfsruimte
 • 10-9-2019 Parallelweg 26-142: kappen 5 bomen
 • 11-9-2019 Krommekamp 280: constructieve aanpassing
 • 11-9-2019 Nobelstraat 14A: stellingen
 • 11-9-2019 Parallelweg 22: kappen 1 boom
 • 12-9-2019 kruising Tonselsedreef/Horsterhout: vlaggenmast

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 9-9-2019 Fahrenheitstraat 86: intern verbouwen bedrijfspand (tussenvloer)
 • 10-9-2019 Schumanlaan 16: vervangen erfafscheiding, overkapping en carport
 • 10-9-2019 Slingerlaantje 8: bijgebouw met overkapping
 • 11-9-2019 Slingerbos 1: inrichten sportcomplex in strijd regels ro
 • 11-9-2019 P.C. Hooftplein 73A: vervangen reclame (geldmaat)
 • 11-9-2019 Van Noortlaan 2: schutting en carport

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Bestemmingsplan Hierden Bosch – Molenweg 30

Het bestemmingsplan Hierden Bosch – Molenweg 30 is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00215-0002) kunt u raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00215-/NL.IMRO.0243.BP00215-0002) of  op de pagina Buitengebied. Informatie: domein Ruimte, mevr. C. van den Bedem, tel. 411 911.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 6-9-2019: Molenstraat 9, 3841AE voor het verwijderen van asbest uit een bergzolder
 • 4-9-2019: Marnixstraat 1 A, 3842 JJ voor het slopen van een kerkgebouw

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden