Officiële publicaties week 3 (18-01-2017)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 7-1-2017 Binnenweg 4: kappen 1 boom
 • 9-1-2017 Ceintuurbaan 4-23: kappen 4 bomen
 • 5-1-2017 Ceintuurbaan 2-150: aanleggen parkeerplaats
 • 6-1-2017 Ruiversdam 10-12: 2 onder 1 kap woning
 • 10-1-2017 Leuvenumseweg 2: uitbreiden woning en plaatsen grotere kap
 • 10-1-2017 Vondellaan 26: renoveren pand

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 6-1-2017 Korhoenlaan 1-94: kappen 2 bomen
 • 9-1-2017 Erasmusstraat 9: dakkapel (achterzijde)
 • 12-1-2017 Ruiversdam 10 en 12: 2 onder 1 kap woning
 • 12-1-2017 Stobbeweg 8a: kappen 5 bomen

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)

 • 13-1-2017 Wethouder Jansenlaan 90: vergunning brandveiliggebruik

Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.

Rechtsbescherming omgevingsvergunning uitgebreide procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De beroepstermijn vangt aan op de dag na publicatie. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Archimedesstraat 7 (concept): bedrijfspand en maken uitrit; 28 februari 2017

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding activiteitenbesluit ontvangen:

 • 28-12-2016: Landstede, Mecklenburglaan 3, 3843 BN in Harderwijk, voor het plaatsen van een noodgebouw.

En de volgende melding op grond van het sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 30-12-2016: Jac. Perkstraat 5, 3842 AS in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit de woning.

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden