Officiële publicaties week 3 (16-01-2019)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 4-1-2019 Stationslaan 26: gevelrenovatie en uitbreiding overblijf
 • 4-1-2019 Bazuindreef 1: erfafscheiding en een veranda
 • 5-1-2019 Guido Gezellelaan 255: wijzigen compartimenten en gevel
 • 6-1-2019 Korhoenlaan 1-44: kappen 3 bomen
 • 5-1-2019 Annie M.G. Schmidtlaan 11: wijzigen compartimentering en gevel
 • 27-12-2018 Langezand 24: overkapping
 • 27-12-2018 Donkerstraat 27a: verbouwen pand en plaatsen reclame (3 uitingen)
 • 7-1-2019 Emdenmeen 8: vergroten balkon
 • 8-1-2019 Ruiversdam 8: dakkapel (voorzijde)
 • 8-1-2019 Fokko Kortlanglaan 223: reclame (4 uitingen)
 • 9-1-2019 Boomkamp 24: verbreden oprit
 • 10-1-2019 Overveld 5b: inrit
 • 9-1-2019 Kennedylaan 17: schutting
 • 11-1-2019 Grote Marktstraat 6: veranderen rijksmonument

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier bouwzaken en bestemmingsplannen. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 7-1-2019 Hertog Reinoudlaan 2 en 4: bedrijfspand in strijd regels ro, uitweg en reclame
 • 9-1-2019 diverse locaties in Harderwijk: verkiezingsborden in strijd regels ro
 • 9-1-2019 Slingerlaantje 8: carport
 • 9-1-2019 Langezand 24: overkapping
 • 10-1-2019 De Wittenhagen 61: wijzigen bestemming detailhandel naar horeca
 • 11-1-2019 Korhoenlaan 1-134: kappen 2 bomen
 • 11-1-2019 Stationslaan 16: verbouwen woning (GM)
 • 11-1-2019 Boomkamp 24: verbreden oprit

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verleende Exploitatievergunning

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2.28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een Exploitatievergunning heeft verleend:

 • Lunchroom bij Kok Tankstations, Hoofdweg 4, 3842 GZ Harderwijk. De vergunning is verzonden op 14-1-2019

De verleende vergunningen en bijbehorende stukken liggen vanaf 15 januari 2019 tot en met 26 februari 2019 ter inzage. Wanneer u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met een medewerker van de afdeling bijzondere wetten via tel. 411 911. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3980 AA  Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Ontwerpbeleidsregel schuilstallen en paardenbakken

In de gemeente Harderwijk is sprake van een toename van schuilhutten en paardenbakken in het buitengebied. Aangezien de aanwezigheid daarvan de ruimtelijke kwaliteit kan aantasten, is ervoor gekozen de beleidsregel Schuilstallen en paardenbakken op te stellen waarmee zowel de ruimtelijke belangen als de belangen van dierhouders en zijn/haar dieren gewaarborgd kunnen worden.

De ontwerpbeleidsregel ligt met ingang van 17 januari gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage in de Stadswinkel van het Huis van de Stad. Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of digitaal zienswijzen kenbaar maken (adresseren aan burgemeester en wethouders). Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via de  pagina Zienswijze. Desgewenst kan ook worden volstaan met een mondelinge zienswijze. Informatie: domein Ruimte, dhr. Y. Maas, tel. 411 911. De ontwerpbeleidsregel is ook in te zien op de pagina Beleidsregels.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden