Officiële publicaties week 41 (11-10-2017)

Aanvragen omgevingsvergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 23-9-2017 Stobbeweg 15: kappen 1 boom
 • 22-9-2017 Geitekamp 66: dakkapel (voor en achterzijde)
 • 26-9-2017 harderweide kv. 12 (Goudsbloemdreef 17 concept): woning in strijd regels ro
 • 25-9-2017 harderweide kv. 17 (Madeliefdreef 24 concept): woning
 • 28-9-2017 Hoofdweg 2: reclame (1 uiting)
 • 28-9-2017 Horlosebrink 12 (concept): woning
 • 2-10-2017 Lorentz III (Belstraat 5 en 7 concept): nieuwbouw distributiecentrum
 • 2-10-2017 Alberdingk Thijmlaan 4: uitbreiden woning
 • 29-9-2017 Snelliusstraat 17: overkapping
 • 2-10-2017 Gruttomeen 70: dakkapel (voorzijde)
 • 2-10-2017 Weisteeg 5: uitbreiden woning
 • 30-9-2017 Zuiderzeestraatweg 98: woning
 • 3-10-2017 Ceintuurbaan 4 49: kappen 1 boom
 • 30-9-2017 Parallelweg 26 90: kappen 2 bomen
 • 29-9-2017 Stephensonstraat 2: inrit
 • 2-10-2017 Donkerstraat 27: verbouwen rijksmonument

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het Contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333. Tegen ingekomen aanvragen kunt u geen bezwaar indienen. Dat is pas mogelijk nadat een besluit op de aanvraag is genomen.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

 • 29-9-2017 Goudsbloemdreef 25 (kv. 16): woning
 • 29-9-2017 Weisteeg 5: kappen 3 bomen
 • 2-10-2017 Korhoenlaan 1-125: kappen 5 bomen
 • 2-10-2017 Duinweg 14: kappen 10 bomen
 • 2-10-2017 Parallelweg 26-14: kappen 6 bomen
 • 2-10-2017 Boekhorstlaan: reclame op uitkijktoren
 • 3-10-2017 Van Heemskercklaan 1: carport in strijd regels ro
 • 3-10-2017 Markt 15: parasols en terrasschermen in strijd regels ro
 • 4-10-2017 Parallelweg 26-143: kappen 6 bomen
 • 5-10-2017 Alberdingk Thijmlaan 17: overschrijding toegestane m2 aan bijgebouwen in strijd regels ro
 • 6-10-2017 Burg De Meesterstraat 11: reclame (1 uiting)
 • 2-10-2017 Robbenzand 85 (kv. G): woning

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure

 • Schoenmakersstraat 13: aanbouw aan gemeentelijk monument; 17-11-2017
 • Noordereiland 10 woningen: 10 woningen; 29-11-2017
 • Rabbistraat 39: verbouwen woning tegen rijksmonument in strijd regels ro; 21-12-2017
 • Harderweide kv. 2 (Paardenbloemdreef 27 concept): woning; 16-11-2017
 • Lorentz 3 (Archimedestraat 5 concept): bedrijfspand in strijd regels ro; 25-11-2017
 • Jonkheer Sandberglaan 34: uitbreiden woning in strijd regels ro; 28-11-2017
 • Emdenmeen 4 en 32, Revalmeen 10: splitsen woningen in strijd regels ro; 20-11-2017
 • Brinkvelden fase 2: 23 woningen; 2-11-2017

Sloopmeldingen ODNV

Onderstaande melding(en) sloop/asbest is/zijn afgehandeld:

 • Op 26-09-2017: Sloopmelding P.C. Boutenslaan 13, 3842 BA in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning.
 • Op 13-09-2017: Sloopmelding Wouterskampen 96, 3849 BC in Hierden, voor het verwijderen van asbest uit een woning.

Reparaties aan riool Nassaulaan, Engelserf en Laan 1940-1945

Van 16 tot en met 20 oktober wordt op verschillende plaatsen in de stad het riool gerepareerd. Dankzij de toegepaste methode, het aanbrengen van een kunststof kous in de riolering, kan de wegverharding blijven liggen en is de overlast zo beperkt mogelijk. Het riool kan na de reparatie weer vele jaren mee. Aannemer Insituform verzorgt de reparaties en informeert schriftelijk de direct aanwonenden over de gang van zaken.

Maandag 16 oktober wordt in de parallelweg van de Nassaulaan tussen de Bosschalaan en Bondamlaan de riolering gerepareerd. De parallelweg is dan afgesloten.

Dinsdag 17 oktober is van 7.00 uur tot 12.00 uur het Engelserf vanaf de Oranjelaan tot aan de Middenlaan aan de beurt en wordt afgesloten voor het doorgaande gemotoriseerde verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel passeren. De afsluiting geldt voor beide richtingen. Tussen 11.00 en 18.00 uur is de Nassaulaan afgesloten vanaf de Deventerweg tot aan de Mecklenburglaan. Deze afsluiting geldt ook voor beide richtingen. De bus route wordt van 11.00 tot 18.00 uur omgeleid.

Woensdag 18 tot en met vrijdag 20 oktober wordt gewerkt in Laan 1940-1945. Vanaf de Vogelstraat tot aan de Zeestraat is deze weg afgesloten.

Winkelcentrum Tweelingstad blijft vanaf de Nassaulaan/Deventerweg bereikbaar voor alle verkeer. Doorgaand verkeer op Engelserf, Veldkamp, Nassaulaan wordt omgeleid via de Ceintuurbaan. Omleidingen worden ter plaatse aangegeven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer G. de Vries van de gemeente Harderwijk tel: 0341 411 911.

Concept-subsidieregeling Peuterspeelwerk Harderwijk

Burgemeester en wethouders zijn van plan om een subsidieregeling voor peuterspeelwerk vast te stellen voor kinderen tussen 2 en 4 jaar, van ouders of verzorgers zonder recht op Kinderopvangtoeslag. De subsidieaanvragen lopen via de aanbieders van peuterspeelwerk. In het artikel over de wijzigingen in de kinderopvang op deze pagina leest u hier meer over.

De concept-subsidieregeling met bijbehorende stukken liggen vanaf 11 oktober 2017 ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis, Havendam 56 te Harderwijk. De regeling kunt u ook downloaden (pdf, 0,3 MB).

Belanghebbenden kunnen tot 8 november 2017, mondeling of schriftelijk een zienswijze over de voorgenomen subsidieregeling bij burgemeester en wethouders indienen. Meer informatie bij Sylvia Rijnbeek via s.rijnbeek@harderwijk.nl of telefoonnummer: 0341 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden