Officiële publicaties week 41 (10-10-2018)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 27-9-2018 Academiestraat 14: vervangen kozijnen (GM)
 • 27-9-2018 Zuiderzeestraatweg 86: herindelen boerderij
 • 28-9-2018 Korhoenlaan 2: receptiegebouw
 • 30-9-2018 Hanekamp 148: dakterras op uitbouw
 • 1-10-2018 Stationslaan 134: restaureren pand (GM)
 • 1-10-2018 Veldkersmeen 1: vervangen bijgebouw
 • 18-9-2018 Korhoenlaan 1- 49: kappen 1 boom
 • 2-10-2018 Parallelweg 26-119 en 154: kappen 3 bomen
 • 3-10-2018 Muidenpad 6: dakkapel voorgevel
 • 3-10-2018 diverse locaties Harderwijk: kappen 146 bomen (Kapplan 2018-2019)
 • 3-10-2018 Industrieweg 26: ramen gevel op verdieping
 • 3-10-2018 Metten Gerritskamp 13: dakkapel voorgevel

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier bouwzaken en bestemmingsplannen. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

 • 1-10-2018 Sleutelbloemdreef 7 (kv 37): woning en uitrit
 • 1-10-2018 terrein Boekhorstlaan e.o., P-veluwe en naastgelegen Boekhorstlaan 2: kappen 20 bomen
 • 1-10-2018 Van Goorswegje 19: kappen 1 boom
 • 2-10-2018 Vischmarkt 16: wijzigen kozijn achterzijde (RM)
 • 2-10-2018 Oosteinde 12: aanpassen gevel
 • 2-10-2018 Roemer Visscherstraat 22: erker voorzijde
 • 3-10-2018 Veldkersmeen 1: vervangen bijgebouw
 • 3-10-2018 Zuiderzeestraatweg 63: wijzigen kozijnen
 • 3-10-2018 Stuifzandpad/Beekhuizerpad: vervangen uitkijktoren in strijd regels ro
 • 3-10-2018 Molenweg 25A: vervangen buitengevel
 • 3-10-2018 Molenweg 25: vervangen buitengevel
 • 4-10-2018 Strokelweg 5: twee safaritenten
 • 4-10-2018 Hoogstraat 34: renoveren pand

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Hoefbladmeen 1A: verbouwen pand en wijzigen functie; 21-11-2018

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:

 • 27-8-2018: Sympany, Celsiusstraat 37, 3846 BK in Harderwijk, voor het starten van een bedrijf voor het inzamelen van textiel en het textiel ontdoen van afval;
 • 24-9-2018: Bouw & Infra Park Ceintuurbaan 2 - 150, 3847 LG in Harderwijk voor het toevoegen van 2 van vloeistof ontdane voertuigen ten behoeve van opleiding en examinering.

De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 20-9-2018: Hendrikse en Roos Parallelweg 10-10 A, 3849 MJ in Hierden voor het slopen van een schuur
 • 12-9-2018: Veldkamp 1, 3843 BG in Harderwijk voor het slopen van het kerkgebouw en fietsenstalling
 • 28-9-2018: Alberdingk Thijmlaan 186, 3842 Zh in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 1-10-2018: Stationslaan 161, 3844 GD in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden