Officiële publicaties week 42 (18-10-2017)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 4-10-2017 Industrieweg 18-7: verhogen roldeur
 • 29-9-2017 Vischmarkt 10: dakkapel (voorzijde)
 • 4-10-2017 Horlosebrink kv 13: woning
 • 5-10-2017 Vondellaan 24: carport en tuinmuur in strijd regels ro
 • 9-10-2017 Guido Gezellelaan 255: terrasoverkapping
 • 9-10-2017 Havendijk 9: uitbreiden molen De Hoop (rm) in strijd regels ro
 • 8-10-2017 Mandenmakerstraat 88: veranderen voorgevel (kozijn)

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 9-10-2017 Rabbistraat 39: verbouwen woning tegen een rijksmonument in strijd regels ro
 • 11-10-2017 Robbenzand 77: woning in strijd regels ro en inrit
 • 12-10-2017 Bruggestraat 16 en Bongerdsteeg 3A t/m 3D: verbouwen pand, 4 appartementen en poolcentrum in strijd regels ro
 • 12-10-2017 Horlosebrink 12: woning

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 21-9-2017: Landstede Mecklenburglaan 3 (gebouw 35 en 37) in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een gebouw.
 • 29-9-2017: De Kuipwal 43, 3841 KP in Harderwijk voor het slopen van de kluis uit het gebouw.
 • 2-10-2017: Christelijk College Nassau Veluwe Stationslaan 26, 3842 LA in Harderwijk voor het gedeeltelijk slopen van het hoofdgebouw.
 • 4-10-2017: Dominicus Savio School Vondellaan 28, 3842 EH in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit het gymlokaal.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Fokko Kortlanglaan 155 kv 2: woning en inrit; 9-11-2017.
 • Strandboulevard Oost: restaureren en reconstructie bastion en kieckmure (gm); 28-12-2017.
 • Boekhorstlaan: ontwikkelen 2e fase: 5-1-2018.
 • Zandlaan: bedrijfspand; 30-11-2017 exclusief termijn verzoek om stukken.

Parkeerverbod Boomkamp 2-10 en stopverbod J.P. Heyelaan bij Petrakerk

De gemeente heeft besloten om:

 • een parkeerverbodzone in te stellen in een gedeelte van de Boomkamp ter hoogte van de adressen 2 – 10 en
 • een stopverbod (gele doorgetrokken streep) in te stellen ter hoogte van de Petrakerk in de J.P. Heyelaan

De besluiten met tekeningen zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Meer informatie: Domein Ruimte, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden