Officiële publicaties week 42 (17-10-2018)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 4-10-2018 t.p.v. Strokelweg 5: kappen 20 dennen
 • 4-10-2018 Ceintuurbaan 2-90: renoveren gebouw 90 (GM)
 • 5-10-2018 Korenbloemdreef 51: dakkapel (voorzijde)
 • 5-10-2018 Celsiusstraat 21: uitbreiden bedrijfspand
 • 6-10-2018 Grevenhofsweg 6: wijzigen gevels
 • 5-10-2018 Plantage 4a: nieuwbouw woning
 • 8-10-2018 Disteldreef 9: dakkapel (voorzijde)
 • 9-10-2018 Bluesdreef 12: strijdig gebruik schuur als thuiswerkplek
 • 10-10-2018 Ooster Mheenweg 30a : overkapping in strijd regels ro
 • 11-10-2018 Vondellaan 31: uitbouwen schuur en carport
 • 11-10-2018 Drielandendreef 5: dakkapel (zijgevel)
 • 11-10-2018 Parallelweg 26-155: van 5 bomen
 • 11-10-2018 Dorpshuisweg 13: zonnepanelen

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier bouwzaken en bestemmingsplannen. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 8-10-2018 Korhoenlaan 1-49: kappen 1 boom
 • 8-10-2018 Parallelweg 26-135: kappen 5 bomen
 • 9-10-2018 Molenstraat 9: verhogen dak
 • 11-10-2018 Korenbloemdreef 51: dakkapel (voorzijde)
 • 11-10-2018 Trompetdreef 20: verbreden uitrit
 • 11-10-2018 Disteldreef 9: dakkapel (voorzijde)
 • 11-10-2018 Metten Gerritskamp 13: dakkapel (voorzijde)

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Sonnevancklaan 2: uitbreiden zorginstelling en kappen 4 bomen; 7-11-2018

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om:

 • de algemene gehandicaptenparkeerplaats bij het adres Margrietlaan 13 op te heffen en
 • een algemene gehandicaptenparkeerplaats bij het adres Kievitmeen 47 ter hoogte van nummer 43 in te stellen.

De besluiten met tekening zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Informatie: Domein Ruimte, tel. 411 911.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:

 • 11-9-2018: Delphin Real Estate BV, Zeppelinstraat 8, 3846 CL in Harderwijk, voor het Bouwen van een nieuw pand ter behoeven van opslag inkomende- en uitgaande materialen
 • 9-9-2018: De Steenhouwerij, Van Leeuwenhoekstraat 36, 3846 CB in Harderwijk voor het starten van een bedrijf in het bewerken/restaureren van grafstenen

De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 4-10-2018: Bouw & Infra Park, Ceintuurbaan 2 gebouw 90, 3847 LG in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een logiesgebouw

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden