Officiële publicaties week 42 (16-10-2019)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 7-10-2019 Fokko Kortlanglaan 223: terreinverlichting
 • 5-10-2019 Staringstraat 32: strijdig gebruik garage t.b.v. bedrijf
 • 7-10-2019 Meerkoetmeen 14: dakkapel (achterzijde)
 • 6-10-2019 Bliksdam 2: verplaatsen inrit
 • 7-10-2019 Ceintuurbaan 2: herinrichten 1e verdieping gebouw 20 (GM)
 • 9-10-2019 Harderwijkerweg 266: strijdig gebruik (kerstbomenverkoop)

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

 • 7-10-2019 Turfbergerhout 31: dakkapel (voorzijde)
 • 7-10-2019 Parallelweg 26-142: kappen 5 bomen
 • 7-10-2019 Jonkheer Sandberglaan 38-40: kappen bomen
 • 8-10-2019 Jannevroukamp 25: erfafscheiding
 • 10-10-2019 Parallelweg 22: kappen 1 boom
 • 10-10-2019 Oranjelaan 59: verbreden uitrit
 • 11-10-2019 kruising Tonselsedreef/Horsterhout: vlaggenmast

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Geactualiseerde Algemene plaatselijke verordening en verordening binnentreden vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 10 oktober 2019 de volgende twee verordeningen vastgesteld:

 • de Algemene Plaatselijke Verordening (hierna: Apv) gewijzigd
 • de ‘Verordening tot het binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen’

Deze twee verordeningen treden in werking de dag na bekendmaking in het Elektronisch Gemeenteblad.

Apv:

In de Apv is het verbod opgenomen om ballonnen op te laten. Dit ter uitvoering van de eerder dit jaar aangenomen motie. Ook is de vrijstelling voor een exploitatievergunning uit de Apv gehaald. Omdat de overgangstermijn hiervoor is verstreken.

Verordening tot het binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen:

Als een noodverordening geldt, kan als het nodig is ook zonder toestemming van de bewoner worden binnengetreden. Dat regelt deze verordening.

Deze twee verordeningen en de publieksvriendelijke versie van de Apv in gewone taal, liggen 6 weken ter inzage in de Stadswinkel van het Huis van de Stad, met ingang van morgen. Digitaal zijn deze te raadplegen op de pagina regelgeving. Meer informatie: domein Bestuur & Organisatie, mevr. M. Huisman of mevr. L. Groen van het, tel. 411 911.

Milieumeldingen

Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 16-9-2019: Ziekenhuis St Jansdal, Wethouder Jansenlaan 90, 3844DG in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest en het slopen van de bestaande afdeling radiologie en poli gebied
 • 3-10-2019: PC Boutenslaan 5, 3842BA in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 5-9-2019: Boels Verhuur BV, Fahrenheitstraat 62, 3846 CD in Harderwijk,voor het starten van het verhuren en repareren van machines en materieel en het lozen van afvalwater afkomstig uit mobiele sanitaire voorzieningen

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Kienderkamp 17: carport in strijd regels ro; 18-11-2019
 • Zuiderzeestraatweg 81: verkleinen en verplaatsen berging in strijd regels ro (gm); 10-12-2019

Evenementen 2020

Wilt u in 2020 een evenement organiseren? Geeft u dit dan vóór 1 december 2019 aan de gemeente door. Op het formulier ‘vooraankondiging evenement’ kunt u aangeven waar en wanneer  u uw evenement wilt organiseren en wat voor soort evenement u wilt houden. Dit formulier vindt u op de pagina Evenement organiseren. Evenementen die op tijd worden doorgegeven, betrekt de gemeente bij het opstellen van de evenementenkalender 2020. Voordeel daarvan is dat u dan begin 2020 al hoort of uw evenement in principe op uw voorkeursdatum en locatie gehouden kan worden. Pas na beoordeling van uw aanvraag, die daarna ingediend moet worden, hoort u of u definitief toestemming krijgt. Meer informatie: mevr. J. Westrik, tel. 411 911.

Subsidieregeling Verander- en/of Innovatiebudget Beschermd Wonen 2020‐2022 Regio Noord Veluwe

Burgemeester en wethouders van Harderwijk hebben op 8 oktober 2019 besloten in te stemmen met de Subsidieregeling Verander- en/of Innovatiebudget Beschermd Wonen 2020‐2022 Regio Noord Veluwe en deze te ondertekenen. Deze regeling treedt in werking de dag na deze publicatie. De Subsidieregeling kunt u vinden op de pagina Beleidsregels. Ook ligt de Subsidieregeling gedurende 6 weken na deze publicatie in de Stadswinkel ter inzage. Meer informatie: Meerinzicht, mevr. J. Kuik, tel. 411 911.

Verleende Exploitatievergunning

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een Exploitatievergunning heeft verleend:

 • NS Stations Retailbedrijf BV t.h.o.d.n. Kiosk (station Harderwijk), Stationsplein 9, 3844 KR te Harderwijk. De vergunning is verzonden op 9 oktober 2019

De verleende vergunningen en bijbehorende stukken liggen vanaf 16 oktober 2019 tot en met 27 november 2019 ter inzage. Wanneer u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met een medewerker van de afdeling bijzondere wetten via tel. 411 911. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, p/a Postbus 1, 3980 AA  Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat ik mijn besluit aan de aanvrager bekend heb gemaakt.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden