Officiële publicaties week 44 (01-11-2017)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 18-10-2017 Sophialaan 15: nokverhoging (achter) en dakkapel (voor)
 • 19-10-2017 Hondegatstraat 4, 4A t/m 4D: interne wijziging winkelruimte
 • 19-10-2017 Laan 1940-1945 13: uitrit
 • 20-10-2017 Schapenhoek 5: wijziging bestemming en verbouwen pand
 • 10-10-2017 Bovenweg 12: kappen 2 bomen
 • 19-10-2017 Korhoenlaan 1-114: kappen 1 boom
 • 20-10-2017 Korhoenlaan 1-133: kappen 1 boom
 • 23-10-2017 Korhoenlaan 1-76: kappen 1 boom
 • 23-10-2017 Tweede Parallelweg 9: kappen 1 boom
 • 23-10-2017 Academiestraat 1A: wijzigen pui
 • 23-10-2017 Industrieweg 24: uitbreiden bedrijfspand
 • 24-10-2017 Meerkoetmeen 1: erfafscheiding

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 24-10-2017 Ceintuurbaan 4-49: kappen 1 boom
 • 24-10-2017 Stephensonstraat 2: inrit
 • 24-10-2017 Goudsbloemdreef 21: woning
 • 24-10-2017 Langezand 1, 9, 12, 14, 16, 26, 100, 102, 112, 114: 10 woningen
 • 25-10-2017 Stationsplein 8: reclame 25-10-2017 Vischmarkt 10: dakkapel (voorzijde)
 • 26-10-2017 Schaffelaarhout 8: carport

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verkeersbesluiten gehandicaptenparkeerplaatsen

De gemeente heeft besloten om:

 • Een algemene gehandicaptenparkeerplaats in te stellen bij het adres Trumanlaan 10
 • Twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen te verplaatsen bij het Vondelhuys, Vondellaan 100 t/m 240

De besluiten met tekening zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl.

Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Meer informatie: Domein Ruimte, tel. 411 911.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit:

 • 9-10-2017: Baanweg 10, 3844 KS in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een schuur

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Waltorenstraat 5: wijzigen gevel; 8-12-2017
 • Harderweide kv. 3 (Paardenbloemdreef 25 concept): woning in strijd regels ro; 14-12-2017

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden