Officiële publicaties week 44 (31-10-2018)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 10-9-2018 Zuiderzeestraatweg 55: gastenverblijf
 • 19-10-2018 Oldenallerhout 160: beachvlag met bedrijfslogo
 • 19-10-2018 Hertog Reinoudlaan: bedrijfspand, uitweg en reclame
 • 18-10-2018 Korhoenlaan 1-96: kapschuur
 • 22-10-2018 Selhorstweg 1: kappen 1 boom
 • 22-10-2018 Mandenmakerstraat 155: dakkapel (voorzijde)
 • 22-10-2018 Evertsenlaan 33: vervangen kozijnen
 • 23-10-2018 Zuiderbreedte 4: reclame

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier bouwzaken en bestemmingsplannen. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 22-10-2018 Badweg 26: dakkapel (voorzijde)
 • 23-10-2018 Zuiderzeestraatweg 86 en 86a: herindelen boerderij
 • 23-10-2018 Daltonstraat 29: veevoederfabriek
 • 23-10-2018 Korhoenlaan 1-96: kapschuur
 • 24-10-2018 Industrieweg 26: maken ramen in gevel op verdieping
 • 24-10-2018 Vondellaan 31: uitbouwen schuur en carport in strijd regels ro
 • 19-10-2018 Schippersmeen 117: dakkapel (voorzijde)

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Besluit intrekken rookverbod

Burgemeesters en wethouders hebben op 15 oktober 2018 besloten het rookverbod ingesteld op 26 juli 2018 in te trekken. Het besluit treedt in werking de dag na bekendmaking. Gelet op de actuele weersituatie is er geen aanleiding meer om het rookverbod langer in stand te houden. Het besluit is te vinden op de pagina Beleidsregels. Informatie: Domein Bestuur en organisatie, mevr. M. Huisman, tel. 411 911.

Ondermandaatbesluit Domein Ruimte 4 teamleiders

De directeur van het Domein Ruimte heeft op 8 oktober 2018 besloten een ondermandaatbesluit te nemen ten aanzien van de bevoegdheden die zijn toegekend in het Mandaatbesluit Harderwijk 2015. Het ondermandaat is verleend aan de 4 teamleiders binnen het domein Ruimte, voor zover de bevoegdheden horen tot de taken van het aan de teamleider toegewezen team. Concreet betekent dit dat de teamleiders bevoegd zijn bepaalde besluiten te nemen namens burgemeester en wethouders. Meer informatie: domein Bestuur & Organisatie, mevr. M. Huisman, tel. 411 911.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:

 • 5-9-2018: Carglass Harderwijk Van Leeuwenhoekstraat 20, 3846 CB in Harderwijk voor het starten van het bedrijf voor het herstellen van autoruitschade

De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 18-10-2018: Wouter van Damstraat 13, 19 en Laan 1940-1945 29, 3841 JH in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit de woningen
 • 12-10-2018: K. Petersen, Brouwersbosweg 20, 3849 NG in Hierden, voor het verwijderen van asbest uit stallen
 • 17-10-2018: Vondellaan 44, 44 A en 46, 3842 EH in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een winkelpand
 • 18-10-2018: Oltmanstraat 1, 3842 ZW in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden