Officiële publicaties week 44 (30-10-2019)

Aanvragen vergunningen

 • Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
 • 18-10-2019 Korhoenlaan 1-90: kappen 1 boom
 • 17-10-2019 Frisialaan 1: verbouwen woning
 • 17-10-2019 Karel Doormanlaan 14: schuurtje
 • 18-10-2019 Lageweg 17: kappen 5 bomen
 • 22-10-2019 Varenweg 45: verbouwen woning

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen


Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 21-10-2019 Vuldersbrink 65: doorbraak tussen 2 panden
 • 21-10-2019 Harderwijkerweg 266: strijdig gebruik (kerstbomenverkoop)
 • 22-10-2019 Kienderkamp 17: carport in strijd regels ro
 • 23-10-2019 Varenweg 2: aanpassen inrit
 • 23-10-2019 Fokko Kortlanglaan 223: terreinverlichting
 • 24-10-2019 Meerkoetmeen 14: dakkapel (achterzijde)
 • 24-10-2019 Achterste Wei 3: 2x winkelwagenoverkapping in strijd regels ro en reclame

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verleende Exploitatievergunning

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een Exploitatievergunning heeft verleend: 

'Ben de Wit t.h.o.d.n. Domino's Pizza Harderwijk', Vondellaan 90, 3842 EJ te Harderwijk. De vergunning is verzonden op 22 oktober 2019.

De verleende vergunningen en bijbehorende stukken liggen vanaf 30 oktober 2019 tot en met 4 december 2019 ter inzage. Wanneer u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met een medewerker van de afdeling bijzondere wetten via tel. 411 911. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, p/a Postbus 1, 3980 AA  Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat ik mijn besluit aan de aanvrager bekend heb gemaakt.

Meerjarige evenementenvergunning

Het college en de burgemeester kunnen voor bepaalde jaarlijks terugkerende evenementen een vergunning verlenen die drie jaar achter elkaar gebruikt mag worden. De organisator van Harderwijk op IJs  van 29 november 2019 tot en met 4 januari 2020 op de Markt heeft aangegeven in aanmerking te willen komen voor een vergunning voor 2019, 2020 en 2021. De aanvraag evenementenvergunning ligt tot en met 13 november 2019 ter inzage in de Stadswinkel. Voor meer informatie kunt u mailen naar evenementen@harderwijk.nl of bellen met de gemeente, tel.  411 911.  

Wijzigingsplan Waterfront-Zuid – Kop van de Bakens

Burgemeester en wethouders hebben op 22 oktober het wijzigingsplan Waterfront-Zuid – Kop van de Bakens vastgesteld. Het wijzigingsplan maakt de realisatie van een woongebouw bestaande uit maisonnettes, appartementen en studio's op de locatie Kop van de Bakens mogelijk. De locatie is globaal gelegen tussen de N302, Noorderhoofd en jachthaven De Knar. Dit wijzigingsplan dient in samenhang met het uitwerkingsplan Waterfront Zuid – Kop van de Bakens (NL.IMRO.0243.UP00230-0002) te worden gelezen.

Het wijzigingsplan ligt met ingang van 31 oktober gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde wijzigingsplan beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende:

 • die tijdig zienswijzen heeft ingediend bij de burgemeester en wethouders;
 •  aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend;
 •  die het niet eens is met de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in het bestemmingsplan.

Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het plan (NL.IMRO.0243.WP00231-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.WP00231-/NL.IMRO.0243.WP00231-0002/) of op de pagina plannen Waterfront. Informatie: domein Ruimte, mw. K. van der Schot, tel. 411 911.

Uitwerkingsplan Waterfront-Zuid – Kop van de Bakens

Burgemeester en wethouders hebben op 22 oktober het uitwerkingsplan Waterfront-Zuid – Kop van de Bakens vastgesteld. Het uitwerkingsplan maakt de realisatie van een woongebouw bestaande uit maisonnettes, appartementen en studio's op de locatie Kop van de Bakens mogelijk. De locatie is globaal gelegen tussen de N302, Noorderhoofd en jachthaven De Knar. Dit uitwerkingsplan dient in samenhang met het wijzigingsplan Waterfront Zuid – Kop van de Bakens (NL.IMRO.0243.WP00231-0002) te worden gelezen

Het uitwerkingsplan ligt met ingang van 31 oktober gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde uitwerkingsplan beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende:

 • die tijdig zienswijzen heeft ingediend bij de burgemeester en wethouders;
 • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend;
 • die het niet eens is met de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in het bestemmingsplan.

Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het plan (NL.IMRO.0243.UP00230-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden:

services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.UP00230-/NL.IMRO.0243.UP00230-0002/) of op de pagina plannen Waterfront.

Informatie: domein Ruimte, mw. K. van der Schot, tel. 411 911.

Meerjarige evenementenvergunningen

Het college en de burgemeester kunnen voor bepaalde jaarlijks terugkerende evenementen een vergunning verlenen die drie jaar achter elkaar gebruikt mag worden. De organisator van de Kerstmarkt in de Regenboogkerk heeft aangegeven in aanmerking te willen komen voor een vergunning voor 2019, 2020 en 2021. De aanvraag evenementenvergunning ligt tot en met 15 november 2019 ter inzage in de Stadswinkel. Voor meer informatie kunt u mailen naar evenementen@harderwijk.nl of bellen met de gemeente, tel. 4119 11.  

Milieumeldingen

Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:

De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 16-10-2019: Marijkelaan 9, 3843 CD in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woningcomplex
 • 21-10-2019: V.O.F. Beelen, Molenweg 15, 3849 RK in Hierden, voor het verwijderen van asbest uit een agrarisch bedrijfsgebouw
 • 22-10-2019: Heinsiuslaan 46, 3843 WT in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden