Officiële publicaties week 45 (08-11-2017)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 26-10-2017 Ir. Wortmanstraat 22: dakopbouw
 • 25-10-2017 diverse locaties in Harderwijk: kapplan 2017-2018
 • 30-10-2017 Oltmansstraat 30: kappen 2 bomen
 • 20-10-2017 Horlosebrink kv 7: woning
 • 26-10-2017 Roemer Visscherstraat 12: overschrijding max. toegestane oppervlakte achtererf
 • 22-10-2017 Duivenkamp 49: uitbreiden woning in strijd regels ro
 • 26-10-2017 Ceintuurbaan 2-120: renoveren gebouw 120
 • 30-10-2017 Horloseweg 16: renoveren woning
 • 31-10-2017 Paardenbloemdreef 15: inrit

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 30-10-2017 Sophialaan 15: nokverhoging (achter) en dakkapel (voor)
 • 30-10-2017 Guido Gezellelaan 255: terrasoverkapping
 • 31-10-2017 Korhoenlaan 1-1: kappen 1 boom
 • 01-11-2017 Korhoenlaan 1-122: kappen 1 boom
 • 01-11-2017 Paardenbloemdreef 13 kv. 9: woning
 • 02-11-2017 Roemer Visscherstraat 12: overschrijding max. toegestane oppervlakte achtererf
 • 03-11-2017 Julianalaan: telecom mast in strijd regels ro
 • 03-11-2017 Martinus Nijhoffstraat 29: dakkapel (voorzijde)
 • 30-10-2017 Paardenbloemdreef 25 kv. 3: woning in strijd regels ro

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Jac. Perkstraat 5: splitsen woning in 2 appartementen in strijd regels ro; 1-12-2017
 • Harderweide kv. 4 (Paardenbloemdreef 23 concept): woning; 18-12-2017

Coördinatieregeling bestemmingsplan Friesegracht – Stationslaan 112 onherroepelijk

De volgende, met toepassing van de coördinatieregeling (art. 3.30 Wro), genomen besluiten zijn onherroepelijk geworden:

 • het bestemmingsplan Friesegracht – Stationslaan 112
 • de omgevingsvergunning Stationslaan 112 voor de activiteiten bouwen en inrit
 • besluit hogere waarde Wet geluidhinder (Wgh)

Het bestemmingsplan (NL.IMRO.0243.BP00176-0002) en voornoemde besluiten zijn kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.BP00176-/NL.IMRO.0243.BP00176-0002) of op de wijkpagina Friesegracht.  Informatie: domein Ruimte, mevr. K. van der Schot, tel. 411 911.

Evenementen 2018

Wilt u in 2018 een evenement organiseren? Geeft u dit dan vóór 1 december 2017 aan ons door. Op het formulier ‘vooraankondiging evenement’ kunt u aangeven waar en wanneer  u uw evenement wilt organiseren en wat voor soort evenement u wilt houden. Dit formulier vindt u op de pagina Evenement organiseren en in de Stadswinkel. Evenementen die op tijd worden doorgegeven, betrekt de gemeente bij het opstellen van de evenementenkalender 2018. Voordeel daarvan is dat u dan begin 2018 al hoort of uw evenement in principe op uw voorkeursdatum en locatie gehouden kan worden. Pas na beoordeling van uw aanvraag, die daarna ingediend moet worden, hoort u of u definitief toestemming krijgt. Meer informatie: mevr. J. Westrik, tel. 411 911.

Meerjarige evenementenvergunningen

Het college en de burgemeester kunnen voor bepaalde jaarlijks terugkerende evenementen een vergunning verlenen die drie jaar achter elkaar gebruikt mag worden. De organisator van de Santa Fun Run in de binnenstad heeft aangegeven in aanmerking te willen komen voor een vergunning voor 2017, 2018 en 2019. De aanvraag evenementenvergunning ligt tot en met 29 november 2017 ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Voor meer informatie kunt u mailen naar evenementen@harderwijk.nl of bellen met de gemeente, te.l 411 911. 

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding activiteitenbesluit ontvangen:

 • 19-9-2017: Elgersma Logistiek B.V., Galvanistraat 15, 3846 AT in Harderwijk voor het veranderen van het bedrijf, er worden geen transportactiviteiten meer uitgevoerd.

En de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit:

 • 10-10-2017: Douglaslaan 10, 3843 BZ in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 11-10-2017: Johanniterlaan 12, 3841 DT in Harderwijk voor het slopen van het pand
 • 16-10-2017: Langendijkstraat 13 en Langendijkstraat 21, 3842 GD in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 16-10-2017: Goeman Borgesiuslaan 351, 3843 XK in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 16-10-2017: Julianastraat 5 en Julianastraat 7, 3843 CA in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 17-10-2017: Diverse adressen aan de Deventerweg, Bondamlaan, Van Geunslaan, Bosschalaan, Scheidiuslaan, Julianalaan en Bernardlaan in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit de woningen
 • 24-10-2017: Donkerstraat 27, 3841 CA in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een woning

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden