Officiële publicaties week 48 (29-11-2017)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 13-11-2017 Luttekepoortstraat 47A: reclame (1 object)
 • 15-11-2017 Bruggestraat 1: barbershop in strijd regels ro
 • 15-11-2017 Waterfront NE kavel 1: woning
 • 18-11-2017 Ir. Lelystraat 15: kappen 1 boom
 • 16-11-2017 Lorentzstraat 5: inrit
 • 15-11-2017 Stadsweiden en Binnenstad: ondergrondse containers
 • 16-11-2017 Zuiderzeestraatweg 147: strijdig gebruiken gedeelte pand als schoonheidssalon
 • 14-11-2017 Parallelweg 26-67: kappen 7 bomen

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 21-11-2017 Van Leeuwenhoekstraat 14-1: gebruik pand in strijd regels ro
 • 21-11-2017 Archimedesstraat 5: bedrijfspand in strijd regels ro
 • 22-11-2017 Ir. Wortmanstraat 22: dakopbouw
 • 22-11-2017 Paardenbloemdreef 23: woning
 • 22-11-2017 Industrieweg 24: uitbreiden bedrijfspand

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding activiteitenbesluit ontvangen:

 • 10-11-2017: Seldenrijk BV, Zuiderbreedte 22, 3845 MC Harderwijk, voor het schoonmaken en verhandelen van autovoertuigen.

En de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit:

 • 1-11-2017: Hoveniersbedrijf/kwekerij Martin Kleermaker, Grevenhofsweg 12, 3849 NB Hierden voor het slopen van een diverse bijgebouwen.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Lorentz III: nieuwbouw distributiecentrum; 5-1-2018 ex termijn verzoek om stukken.
 • Zuiderzeestraatweg 98A (concept): het oprichten van een woning; 6-1-2018.

Melding extra collectieve festiviteit op 8 december 2017

Het college wijst jaarlijks een tiental collectieve festiviteiten aan waarop de geluidsvoorschriften zoals die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit binnen een horecagelegenheid niet gelden. Na 0.30 uur moet de geluidsknop weer worden teruggedraaid en gelden de normale geluidnormen van het Activiteitenbesluit weer. Spelregels gedurende deze ontheffing: van toepassing voor binnen de inrichting. Ramen en deuren moet u gesloten houden, behalve voor komende en gaande bezoekers. 

Voor Harderwijk heeft het college voor 2017 al 5 dagen aanwezen, 5 dagen resteerden nog en kunnen flexibel worden ingevuld. Als collectieve festiviteit is 8 december aangewezen.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden