Officiële publicaties week 4 (25-01-2017)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 10-1-2017 Hoge Varenweg 43: isoleren dak en aanbrengen overstekken
 • 10-1-2017 Hoge Varenweg 45: isoleren dak en aanbrengen overstekken
 • 14-1-2017 Zuiderzeestraatweg 45: inrit
 • 13-1-2017 Korhoenlaan 1 -100: kappen 1 boom
 • 18-1-2017 Parallelweg 25-55: kappen 4 bomen
 • 17-1-2017 Couperuslaan 17: dakkapel (voorzijde)
 • 5-1-2017 Vischmarkt 25: in strijd regels ro gebruiken pand voor geven workshops "glas in lood"

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 17-1-2017 Ruiversdam 18: woning in strijd regels ro en maken uitrit
 • 19-1-2017 Strandboulevard West 10: reclame (1 uiting)
 • 20-1-2017 binnenweg 4: kappen 1 boom
 • 20-1-2017 Zuiderzeestraatweg 45: inrit
 • 20-1-2017 Sonnevancklaan 17: kappen 12 bomen

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding activiteitenbesluit ontvangen:

 • 04-01-2017: Advanced Performance Parts, Archimedesstraat 7, Harderwijk, voor het starten van een bedrijf voor het opslaan van remschijven (verpakt) voor distributie naar gebruikers.

En de volgende melding op grond van het sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 12-01-2017: Wilhelminalaan 64, 3842 KD, Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit de woning.

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Wijzigingsplan Buitengebied – Zuiderzeestraatweg 64

Het wijzigingsplan Buitengebied - Zuiderzeestraatweg 64 is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.WP00173-0003) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.WP00173-/NL.IMRO.0243.WP00173-0003) of op de wijkpagina Buitengebied. Informatie: domein Ruimte, mevr. M. Huisman, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden