Officiële publicaties week 4 (24-01-2018)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 12-1-2018 Harderweide kavel 5: woning
 • 12-1-2018 Markt 8: reclame (RM)
 • 12-1-2018 Brinkvelden fase 3: 23 woningen
 • 12-1-2018 Duinweg 8: kap 35 bomen
 • 8-1-2018 Markt 14: parasols, windschermen en bloembakken in strijd regels ro
 • 10-1-2018 Stephensonstraat 2: diverse reclameuitingen, speelboot en schutting
 • 11-1-2018 Duinweg 4: bergruimte
 • 15-1-2018 Stationslaan 46: reclame (1 object)
 • 15-1-2018 Pasteurdijk 16: uitbreiden loods
 • 17-1-2018 Molenweg 25: uitbreiden woning

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 15-01-2018 Frisialaan 38: dakkapellen (voor en achter)
 • 15-01-2018 Korte Kerkstraat 2, 2A, 4, 4A: verbouwen rijksmonument
 • 17-01-2018 Langezand 3: woning in strijd regels ro
 • 17-01-2018 Touwbaan 86, 86A t/m C, 88, 88A t/m C: van kantoor naar woningen in strijd regels ro 18-01-2018 Kerkstraat 39: realiseren appartementen
 • 18-01-2018 Pascalstraat 4A: reclame (3 objecten)

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Aanwijzingsbesluit toezichthouder Drank- en Horecawet

De burgemeester heeft op 15 januari besloten de heer R. Eekhof, werkzaam als toezichthouder en buitengewoon opsporingsambtenaar bij het team Stadstoezicht, aan te wijzen op grond van artikel 41 lid 1 onder b van de Drank- en Horecawet als toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Drank- en Horecawet. In verband met deze aanwijzing het legitimatiebewijs aan te passen. Dit besluit treedt daags na deze bekendmaking in werking. Dit besluit ligt gedurende 6 weken ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis.

Verleende Drank- en Horecawet

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 3, lid 1 van de Drank- en Horecawet aan de onderstaande bedrijven een drank- en horecavergunning heeft verleend:

 • GHSV Harderwijk e.o., paracommerciële instelling, Gebruiks Hondensportvereniging Harderwijk en Omstreken, Walstein 106, 3848 AR Harderwijk. Vergunning uitgereikt op 29-12-2017.
 • Personeelsvereniging Gemeente Harderwijk, paracommerciële instelling, Graaf Ottolaan 11, 3843 AK Harderwijk. Vergunning uitgereikt op 29-12-2017.

De verleende vergunningen en bijbehorende stukken liggen vanaf  24 januari tot en met 7 maart ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Wanneer u de stukken wilt inzien buiten kantoortijden kunt u telefonisch een afspraak maken via tel. 411 911. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3980 AA  Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na de datum van bekendmaking van het ontvangen besluit.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Leuvenumseweg 70: plaatsen zomerkennels in strijd regels ro; 5-3-2018
 • Korhoenlaan 2: receptie gebouw; 8-3-2018
 • Zwaluwenweg 5: uitbreiding veehouderij; 7-3-2018

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding activiteitenbesluit ontvangen:

 • 12-01-2018: Kok Parallelweg 12, 3849 MJ in Hierden, voor het verwijderen van asbest uit bedrijfsgebouwen.

De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 10-01-2018: Sectie B 2678 in Hierden, voor het vervangen van een brug.

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden