Officiële publicaties week 51 (18-12-2019)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 5-12-2019 Kastanjelaan: kappen 8 bomen
 • 6-12-2019 sportpark de Sypel: kapplan
 • 6-12-2019 Busken Huetlaan 2: hekwerk
 • 6-12-2019 Waterweg 1: verbouwen woning en inrit
 • 6-12-2019 Marconistraat 5-7: doorbraak bedrijfspanden
 • 7-12-2019 Plantage 4A concept : woning
 • 7-12-2019 Kruithuispad: 2 seniorenwoningen in strijd regels ro
 • 6-12-2019 Ooster Mheenweg 7, 7A t/m 7F concept: 7 woningen
 • 10-12-2019 Alberdingk Thijmlaan 37: dakkapel (voorzijde) en verhoogde nok (achterzijde)

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 6-12-2019 Duinweg 6: kappen 5 bomen
 • 9-12-2019 Parallelweg 25-73: kappen 25 bomen
 • 9-12-2019 Parallelweg 26-99: kappen 6 bomen
 • 9-12-2019 Heijermansstraat 14: verhogen kap en plaatsen dakkapel (achterzijde)

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure):

 • 9-12-2019 Fokko Kortlanglaan 191: kapschuur. Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend

Rechtsbescherming omgevingsvergunning uitgebreide procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De beroepstermijn vangt aan op de dag na publicatie. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft.

Milieumeldingen

Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:

 • 19-09-2019: Gert van As Holding Braillestraat kavel 29 in Harderwijk voor het bouwen van een opslagruimte

De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 3-12-2019: Wolleweverstraat 12 A, 3841 AZ in Harderwijk, voor het slopen van en het verwijderen van asbest uit een woning

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Verleende Exploitatievergunning

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een Exploitatievergunning heeft verleend:

 • 'BK Harderwijk B.V.' aan de Boekhorstlaan 10, 3847 LP Harderwijk. De vergunning is verzonden op 11 december 2019

De verleende vergunning en bijbehorende stukken ligt vanaf 18 december 2019 tot en met 22 januari 2020 ter inzage. Indien u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met een medewerker van de afdeling bijzondere wetten via tel. 411 911. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, p/a Postbus 1, 3980 AA  Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat ik mijn besluit aan de aanvrager bekend heb gemaakt.

Nieuwe landelijke PFAS-normen

Vanaf 1 december 2019 geldt voor alle gemeenten in de regio Noord Veluwe het door het Rijk gepubliceerde geactualiseerd tijdelijk handelingskader PFAS. De eerder vastgestelde tijdelijke Noord Veluwse toepassingsnormen voor landbodem komen hiermee te vervallen. De gepubliceerde toepassingsnormen voor landbodem zijn nu als volgt. De tabel is overgenomen uit bijlage 1 van de Aanbiedingsbrief geactualiseerd tijdelijk handelingskader PFAS (IENW/BSK-2019/253533). Meer informatie kunt u lezen op pagina Bodemkwaliteit.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden