Officiële publicaties week 52 (27-12-2018)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 13-12-2018 Constantijn Huygenslaan 1: renovatie gymzaal
 • 14-12-2018 Hoge Varen kavel 6: woning
 • 18-12-2018 Deventerweg/Prins Mauritslaan: bedrijfspand in strijd regels ro
 • 17-12-2018 Smeepoortstraat 17a/Plantage 12: verbouwen winkel met bovenwoning naar winkel met appartementen
 • 19-12-2018 Rietgorsmeen 153: dakkapellen
 • 19-12-2018 Acacialaan 6: verhoogde nok (achterzijde)
 • 19-12-2018 Boslaan 2-47: uitbreiden recreatiewoning en plaatsen overkapping
 • 14-12-2018 Waltorenstraat 5: zonnepanelen

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier bouwzaken en bestemmingsplannen. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 33

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 18-12-2018 Trombonedreef 11: vervangen kozijn
 • 18-12-2018 Boomkamp 25b: inrit
 • 20-12-2018 Walstein 25: dakkapel (voorzijde)
 • 20-12-2018 Celsiusstraat 21: uitbreiden bedrijfspand
 • 20-12-2018 Grevenhofsweg 12: vervangen 2 inritten voor 1 nieuwe inrit
 • 20-12-2018 Oldenallerhout 71: wijzigen gevel en aanleggen inrit
 • 17-12-2018 Mandenmakerstraat 155: dakkapel (voorzijde)
 • 18-12-2018 Vischmarkt 47: legaliseren verwijderen tussenwand (RM)

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om de algemene gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van het adres Kaatsbaan 1 op te heffen. Het besluit is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met  het Domein Ruimte, tel. 411 911.

Ontwerpomgevingsvergunning Tweelingstad – Het Sportcluster Slingerbos

Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor de realisatie van een nieuwe accommodatie voor Het Sportcluster Slingerbos op het perceel Slingerbos 1.

De ontwerpomgevingsvergunning Tweelingstad – Het Sportcluster Slingerbos ligt met ingang van 28 december gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de Burgemeester en wethouders. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. K. Kamphorst, tel. 411 911.

De ontwerpomgevingsvergunning kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.PB00233-/NL.IMRO.0243.PB00233-0001). Het ontwerp is ook in te zien op de wijkpagina Tweelingstad.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen.

De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Ceintuurbaan 2-90: renoveren gebouw 90; 7-2-201

Subsidieplafonds

Het college heeft op 18 december 2018 de volgende subsidieplafonds vastgesteld voor het jaar 2019:

 • Deelverordening Eenmalige activiteitensubsidies welzijn, cultuur, sport en zorg: € 62.908,-
 • Deelverordening Subsidie Impuls Culturele sector: € 44.136,-
 • Deelverordening Subsidies evenementen: € 103.883,-
 • Deelverordening Waarderingssubsidies maatschappelijke inzet: Onderdeel Amateurkunst: Zang: € 16.904,-. Muziek: € 25.647,-. Theater: € 5.993,-.
 • Onderdeel Dans/audiovisueel/beelden/literair: € 820,-
 • Onderdeel Bewonersorganisaties: € 8.255,-
 • Onderdeel Jeugdsport: € 29.865,-
 • Onderdeel Ouderenbonden: € 8.493,-
 • Onderdeel jeugd- en jongerenwerk (vrijwilligers): € 25.346,-
 • Onderdeel Wijkorganisaties: € 13.293,-

Aanvragen kunnen worden gestuurd aan gemeente@harderwijk.nl of Postbus 149, 3840 AC Harderwijk.

Indieningstermijnen:

Subsidieaanvragen voor Deelverordening Eenmalige activiteitensubsidies welzijn, cultuur, sport en zorg kunnen het hele jaar 2019 worden ingediend. Dat geldt ook voor aanvragen Deelverordening Subsidie Impuls Culturele sector. Subsidieaanvragen voor de Deelverordening Subsidies evenementen moeten voor 1 januari bij de gemeente binnen zijn. Voor de Deelverordening Waarderingssubsidies maatschappelijke inzet geldt 1 maart. Meer informatie over aanvragen, zie pagina Subsidie.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:

 • 13-11-2018: Boni Supermarkt P.C. Hooftplein 10, 3842 HB in Harderwijk, voor het inrichten van de winkel
 • 20-11-2018: Bouw & Infra Park Ceintuurbaan 2, 3847 LG in Harderwijk voor het plaatsen van twee IBC gevuld met Ad Blue
 • 30-10-2018: Tracopen B.V., Goede Reede 1 - 1, 3846 MD in Harderwijk, voor het starten van een bedrijf voor import en groothandel in consumentenproducten

De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 30-11-2018: Vondellaan 44, 3842 EH in Harderwijk voor het gedeeltelijk slopen van een winkelpand
 • 15-12-2018: De Ruyterlaan 38, 3843 EC in Harderwijk voor het slopen van een woning
 • 5-12-2018: P.C. Boutenslaan1 t/m 313 oneven, 3842 BA in Harderwijk voor het slopen van het hoofdgebouw

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Ontwerpomgevingsvergunning Waterfront – Kop Stadswerven

Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van een appartemententoren met een hoogte van 30,5 meter in het Waterfrontpark op de kop Stadswerven. Daarmee wordt afgeweken van de maximale bouwhoogte van 18 meter zoals opgenomen in het bestemmingsplan Waterfront Zuid – Waterstad. Het plangebied is globaal gelegen tussen de Watersportboulevard, Lelyhaven en Visserhaven.

De ontwerpomgevingsvergunning Waterfront – Kop Stadswerven ligt met ingang van 28 december gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de Burgemeester en wethouders. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via de pagina Zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. F.J. de Klonia, tel. 411 911.

De ontwerpomgevingsvergunning kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.PB00232-/NL.IMRO.0243.PB00232-0001). Het ontwerp is ook in te zien op de pagina Waterfront.

Bestemmingsplan Buitengebied – Duinweg 10 en Lage Enkweg 15

Het bestemmingsplan Buitengebied – Duinweg 10 en Lage Enkweg 15 is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00198-0003) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00198-/NL.IMRO.0243.BP00198-0003) of op de pagina Buitengebied. Informatie: domein Ruimte, mw. C. van den Bedem, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden