Officiële publicaties week 5 (30-01-2019)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 17-1-2019 Korenbloemdreef 45: berging in strijd regels ro
 • 18-1-2019 Hertog Reinoudlaan: kappen 2 bomen
 • 18-1-2019 Zeppelinstraat 16 concept: bedrijfsgebouw en uitrit
 • 20-1-2019 Molenstraat 1: 16 zonnepanelen
 • 21-1-2019 Biesteweg 13: kappen 5 bomen
 • 14-1-2019 Ir. Wortmanstraat 11: inrit
 • 22-1-2019 Braambergerhout 39: 2 dakkapellen
 • 23-1-2019 Stromenwaard: kappen 39 bomen
 • 23-1-2019 Slingerlaantje 21: kappen 1 boom

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het Contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

 • 21-1-2019 Fokko Kortlanglaan 223: reclame (4 uitingen)
 • 21-1-2019 Overveld 5B: inrit
 • 21-1-2019 Helmbloemmeen: kappen 1 boom
 • 21-1-2019 Piet Heinlaan 43: uitbreiden woning
 • 21-1-2019 Albert Verweyplein 1 t/m 74: uitbreiden scooterruimte
 • 22-1-2019 Galvanistraat 20: uitbreiding en gevelwijziging pand
 • 22-1-2019 Hoefbladmeen 1B: vervangen stal
 • 22-1-2019 Ruiversdam 8: dakkapel voorzijde
 • 23-1-2019 Smeepoortenbrink 9: verbouwen rijksmonument
 • 24-1-2019 Korenbloemdreef 45: berging in strijd regels ro
 • 24-1-2019 Duinweg 10: woning
 • 24-1-2019 Prins Mauritslaan 51: bedrijfspand in strijd regels ro, reclame en uitrit

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Vooraankondiging wijzigingsplan Drielanden – Horloseweg 38

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een wijzigingsplan voor het perceel Horloseweg 38 wordt voorbereid.

Het ontwerpwijzigingsplan (NL.IMRO.0243.WP00214-0001) zal naar verwachting medio maart 2019 gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd in de stadswinkel van het stadhuis. Vanaf dan kan een zienswijze worden ingediend bij het gemeentebestuur. De terinzagelegging zal op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt worden in Het Kontakt en op deze website. Tegen dit voornemen kunt u geen zienswijzen indienen en er wordt over dit voornemen geen advies gevraagd van een onafhankelijke instantie. Informatie: domein Ruimte, dhr. R. Huisman, tel 411911.

Melding sloop/asbest:

 • Op 22-01-2019: Bunschotenmeen 49, 3844 HE in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit woning;
 • Op 18-01-2019: Vlierburgweg 5 3848 CZ in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest en het slopen van een woning en schuren;
 • Op 18-01-2019: Sloopmelding Guido Gezellelaan 211, 3842 XJ in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning.

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om de volgende verkeersmaatregelen te nemen:

 • Het instellen van een parkeerverbodzone op Overveld;
 • Het intrekken van verschillende bestaande parkeer- en stopverboden en het intrekken van toestaan van parkeren op het trottoir op Lorentz I, alsmede het uitbreiden van de parkeerverbodzone op Lorentz I;
 • Het instellen van een parkeerschijfzone (blauwe zone) aan de Smeepoortstraat ten zuiden van de Vitringasingel.

De besluiten zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl.

Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met  het Domein Ruimte, telefoonnummer: 0341 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden