Officiële publicaties week 7 (12-02-2019)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 31-1-2019 Zuiderzeestraatweg 75A: tijdelijke woonunit in strijd regels ro
 • 31-1-2019 Zuiderzeestraatweg 81: legaliseren bijgebouwen (gm)
 • 31-1-2019 Markt 8: kastjes op de gevel (gm)
 • 31-1-2019 Metten Gerritskamp 30: dakkapel (voorzijde)
 • 31-1-2019 Drielandendreef 1: inrit
 • 1-2-2019 Duivenkamp 60: inrit

Als u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Meerjarige evenementenvergunningen

 • Het college en de burgemeester kunnen voor bepaalde jaarlijks terugkerende evenementen een vergunning verlenen die drie jaar achter elkaar gebruikt mag worden. - De organisator van de Demo Klassiek Wegracemotoren in Hierden heeft aangegeven in aanmerking te willen komen voor een vergunning voor 2019, 2020 en 2021. De aanvraag evenementenvergunning ligt tot en met 20 februari 2019 ter inzage in de Stadswinkel.
 • De organisator van de Koningsspelen heeft aangegeven in aanmerking te willen komen voor een vergunning voor 2019, 2020 en 2021. De aanvraag evenementenvergunning ligt tot en met 27 maart 2019 ter inzage in de Stadswinkel.

Voor meer informatie over meerjarige evenementenvergunningen kunt u mailen naar evenementen@harderwijk.nl of bellen met de gemeente, tel. 411911.

Verleende vergunningen

 • Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 4-2-2019 Waltorenstraat 5: zonnepanelen in strijd regels ro
 • 4-2-2019 Grote Marktstraat 6: veranderen rijksmonument
 • 5-2-2019 Ceintuurbaan 2-90: renoveren gebouw 90
 • 6-2-2019 Beukenlaan 5: uitbreiden woning in strijd regels ro
 • 6-2-2019 Langendijkstraat 6 & 6A: splitsen woning in 2 appartementen in strijd regels ro
 • 6-2-2019 Zuiderzeestraatweg 75A: tijdelijke woonunit in strijd regels ro
 • 7-2-2019 Parallelweg 26-166: herbouwen recreatiewoning
 • 7-2-2019 Achterste Wei 2: uitbreiden praktijk

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Constantijn Huygenslaan 1: renovatie gymzaal; 21-3-2019

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om:

 • een algemene gehandicaptenparkeerplaats in te stellen bij de ingang van het appartementencomplex Goeman Borgesiuslaan 211-335

De besluiten met tekening zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl.

Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met het Domein Ruimte, tel. 411 911.

Milieumeldingen

De burgemeester en wethouders hebben de volgende meldingen op grond van sloop/asbest ontvangen:

 • 5-2-2019: Schaapskamp 6, 3849 PS in Hierden voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 30-1-2019: Parallelweg 15, 3849 MJ in Hierden voor het verwijderen van asbest uit een schuur
 • 30-1-2019: Vischmarkt 20, 3841 BG in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 30-1-2019: Vlierburgweg 2, 3849 MB in Hierden voor het slopen van een bergruimte

Bestemmingsplan Buitengebied – Landgoed Molenweg

Het bestemmingsplan Buitengebied – Landgoed Molenweg is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00071-0003) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00199-/NL.IMRO.0243.BP00199-0003/) of op de wijkpagina Buitengebied. Informatie: domein Ruimte, dhr. R. Huisman, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden