Renovatie oude stadhuis

Voormalige muziekschool wordt weer “oude stadhuis”

Begin 2016 heeft het college van B&W opdracht gegeven onderzoek te doen naar de mogelijkheid het voormalig stadhuis op de Markt een nieuwe bestemming te geven en het pand meer open te stellen voor inwoners en bezoekers. Begin 2016 uitgebreid onderzoek gedaan naar de kwaliteiten van het voormalige stadhuis. In 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het definitief ontwerp voor de herbestemming. Het monumentale stadhuis wordt weer toegankelijk voor publiek als ontmoetingsplek voor historie, cultuur en muziek.

Onderzoek kwaliteiten gebouw

Uit de rijke geschiedenis zijn enkele belangrijke bouwperioden behouden gebleven. Uit technisch onderzoek Renovatieplan Oude Stadhuis Harderwijk (pdf, 1 MB) blijkt dat de vloeren op de bovenverdieping verstevigd moeten worden en dat de (geluids-) isolatie verbeterd kan worden. Tevens is kleurhistorisch onderzoek Kleurhistorischonderzoek goudleer (pdf, 10,6 MB) en Kleurhistorisch onderzoek goudleer deel 2 (pdf, 10,1 MB) verricht in de raadzaal en aan het goudleerbehang. Daarmee kan de oorspronkelijke kleurstelling weer worden toegepast. Ingrijpende restauratie van het goudleer is niet direct noodzakelijk, daar wordt een separaat voorstel voor uitgewerkt.

Integraal ontwerp

Op basis van al de onderzoeksresultaten Harderwijk, Markt 1 Oude Stadhuis bouwhistorische verkenning (pdf, 10,4 MB) en Harderwijk, Markt 1 Oude Stadhuis bouwhistorische waarnemingen: balklagen en trap (pdf, 3,5 MB) heeft MIR architecten uit Amsterdam een integraal ontwerp voor het pand uitgewerkt, waarmee de gestelde doelen kunnen worden gehaald. Het gaat om de bouwkundige verbetering, de publieke openstelling en multifunctionele ruimten, het behoud van de raadzaal en cultuurhistorische waarden, en het herstel van de monumentale uitstraling. Van dit definitief ontwerp zijn impressies (pdf, 8,7 MB) gemaakt. Tevens zijn de plattegrond tekeningen (pdf, 2,7 MB) online beschikbaar.

Historie

De rijke historie van het pand gaat terug tot de 14e eeuw. In de beginjaren was daar een wijnhuis gevestigd. Sinds de 17e eeuw is het pand in gebruik als stadhuis. In de 18e en 19e eeuw zijn ingrijpende verbouwingen uitgevoerd. Na de nieuwbouw van het huidige gemeentehuis is het pand voor diverse doeleinden gebruikt, de laatste 10 jaar was de muziekschool  in het pand gehuisvest.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden