Renovatie stadhuis

In juli 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met de verbouwing van het stadhuis. Sindsdien zijn de voorbereidingen in volle gang. De binnenkant van het stadhuis wordt op sobere en doelmatige wijze gerenoveerd. Naar verwachting is in juli 2017 de renovatie gereed. Op deze pagina leest u meer informatie over de renovatie van het stadhuis van Harderwijk en verhuurmogelijkheden.

Waarom renovatie? Van vesting naar ontmoetingsplek!

In 1982 is ons stadhuis in Harderwijk officieel geopend. Gebouwd op een prachtige plek aan de haven met de symboliek van een vesting dat, zoals de architect destijds toelichtte, ‘Harderwijk beschermt tegen invloeden van buiten en beschermend is naar de binnenstad’. Nu, dertig jaar later, staan begrippen als participatie, samenwerking en netwerken centraal. Het stadhuis gaat mee in deze verandering door van een gesloten donker gebouw te transformeren naar een open en transparante omgeving. Een ontmoetingsplek waar inwoners, bedrijven en instellingen graag binnenkomen en zich welkom voelen. Waar zij initiatieven kunnen ontwikkelen en met vragen terecht kunnen. Een werkomgeving waar medewerkers veilig, gezond en flexibel kunnen werken. Het stadhuis is het huis van inwoners, ondernemers, instellingen, verenigingen en medewerkers. Het huis van ons allemaal!

Aanpassingen stadhuis

De renovatie van het stadhuis moet bijdragen aan betere dienstverlening en verbinding met de samenleving. Ook zijn er Arbo-technische verbeteringen nodig zoals de verbetering van de luchtvochtigheid en ventilatie. Daarnaast willen we als gemeente een moderne en eigentijdse bedrijfsvoering neerzetten. Door de aanpassingen wordt de ruimte in het stadhuis effectiever gebruikt, waardoor er ruimte beschikbaar komt om te verhuren aan maatschappelijke partners. Er worden ook energiebesparende maatregelen getroffen, waardoor het stadhuis duurzamer wordt en gebruikskosten worden verlaagd.

Linkervleugel stadhuis gerenoveerd

De renovatie van het stadhuis vordert. De linkervleugel van het stadhuis is 22 maart door de aannemer opgeleverd. Vanaf dat moment zijn de medewerkers van de rechterkant naar de linkerkant van het gebouw verhuisd en werken we vanaf 27 maart in een nieuwe kantooromgeving. Er wordt in de nieuwe omgeving tijd- en plaatsonafhankelijk gewerkt; het werk en het bijbehorende resultaat bepalen waar en wanneer het werk wordt gedaan. Voor een dienstverlening van een hoge kwaliteit!

Nieuwe publiekshal met Stadswinkel

In de publiekshal op de begane grond is een aantrekkelijke en uitnodigende ‘plaza’ gecreëerd. Een centraal ontmoetingspunt waar diverse functies samenkomen, zoals de balies van de Stadswinkel, het Sociaal Domein en de bibliotheek. De ‘plaza’ wordt een toegankelijke en levendige plek voor de samenleving. Bepaalde delen van deze publieke ruimte zijn multifunctioneel te gebruiken voor tentoonstellingen (bijvoorbeeld van het Stadsmuseum) en bijeenkomsten. Vanaf 10 april neemt de Stadswinkel haar intrek in de plaza en is de nieuwe Stadswinkel toegankelijk voor bezoekers. 

De renovatie in beeld

Frits Sparnaaij en Johan Ramon van TV Harderwijk hebben op 5 april 2017 opnames gemaakt van de renovatie van het stadhuis.

Bibliotheek

De bibliotheek, die in het meest linkerdeel van de plaza komt, start in april met de inrichting. Hiervoor heeft de bibliotheek een binnenhuisarchitect in de arm genomen. De bibliotheek heeft bij de gemeente aangegeven in september open te willen gaan voor bezoekers.

Rechtervleugel stadhuis

Vanaf 27 maart start de renovatie van de rechtervleugel van het stadhuis. De buitenkozijnen worden vervangen, de binnenkant wordt opnieuw opgebouwd, het streekarchief in de kelder wordt opgeknapt en enkele ruimten worden gereed gemaakt voor verhuur aan maatschappelijke partners.

Parkeerdek

In het tweede kwartaal wordt gestart met het vervangen van het parkeerdek. Dat lekt namelijk al geruime tijd. De bestrating gaat eruit, waarna de onderlaag waterdicht wordt gemaakt. Vervolgens wordt opnieuw bestraat. Het resultaat: een toegankelijk en fris voorplein met bankjes en met ruimte voor bezoekers die op de fiets komen.

Auto’s zijn straks niet meer toegestaan, oftewel: van parkeerdek naar voorplein. De bestrating gaat in fases, omdat het stadhuis toegankelijk moet blijven. Rond de zomer moet de renovatie van het voorplein gereed zijn.

Ruimte beschikbaar voor verhuur

Heeft u ook interesse in huurmogelijkheden? Neem dan contact op met secretariaat domein Ruimte via tel. (0341) 411 911 of info@harderwijk.nl, dan gaan we graag met u in gesprek.

Inwoners en ondernemers betrokken

Om tot een gezamenlijk beeld te komen van hoe het stadhuis er na de renovatie uit moet zien, is in de zomer van 2015 een brede analyse uitgevoerd met ondersteuning van ondernemers, maatschappelijke partners, omwonenden van het stadhuis en inwoners van de gemeente Harderwijk. De visie vormt tevens de basis voor het Programma van Eisen (PvE). Dit PvE en de visie vormen het materiaal waarmee de interieurarchitect aan de slag gaat om een ontwerp te maken. In de zomer van 2016 is het definitief ontwerp vastgesteld. En in het najaar is de uitvoering van de renovatie gestart. Naar verwachting is in juli 2017 de renovatie gereed.

Planning

  • Start ontwerpen: voorjaar 2016
  • Ontwerp gereed: zomer 2016
  • Start werkzaamheden renovatie: najaar 2016
  • Renovatie gereed: juli 2017

Vraag of Contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens