Renovatie stadhuis

Op 1 juli 2017 was de renovatie van het stadhuis van Harderwijk gereed. Op 2 september vierden wij dat het Huis van de Stad geopend is. Op deze pagina leest u meer informatie over de renovatie en kunt u een kijkje nemen in het vernieuwde stadhuis door een film.

Waarom renovatie? Van vesting naar ontmoetingsplek!

In 1982 is het stadhuis aan de Havendam in Harderwijk gebouwd. Op een prachtige plek aan de haven met de symboliek van een vesting dat, zoals de architect destijds toelichtte, ‘Harderwijk beschermt tegen invloeden van buiten en beschermend is naar de binnenstad’. Nu, dertig jaar later, staan begrippen als participatie, samenwerking en netwerken centraal. Het stadhuis gaat mee in deze verandering door van een gesloten donker gebouw te transformeren naar een open en transparante omgeving. Een ontmoetingsplek waar inwoners, bedrijven en instellingen graag binnenkomen en zich welkom voelen. Waar zij initiatieven kunnen ontwikkelen en met vragen terecht kunnen. Een werkomgeving waar medewerkers veilig, gezond en flexibel kunnen werken. Het stadhuis is het huis van inwoners, ondernemers, instellingen, verenigingen en medewerkers. Het huis van ons allemaal!

Aanpassingen stadhuis

De renovatie van het stadhuis moest bijdragen aan betere dienstverlening en verbinding met de samenleving. Ook waren er Arbo-technische verbeteringen nodig zoals de verbetering van de luchtvochtigheid en ventilatie. Daarnaast wil de gemeente een moderne en eigentijdse bedrijfsvoering neerzetten. Door de aanpassingen is de ruimte in het stadhuis effectiever te gebruiken, waardoor er ruimte beschikbaar komt om te verhuren aan maatschappelijke partners. Er zijn ook energiebesparende maatregelen getroffen, waardoor het stadhuis duurzamer wordt en gebruikskosten worden verlaagd.

Nieuwe publiekshal met Stadswinkel

In de publiekshal op de begane grond is een aantrekkelijke en uitnodigende ‘plaza’ gecreëerd. Een centraal ontmoetingspunt waar diverse functies samenkomen, zoals de balies van de Stadswinkel en de bibliotheek. De ‘plaza’ is een toegankelijke en levendige plek voor de samenleving.

Medebewoners Huis van de Stad

Naast de bibliotheek zijn ook de volgende maatschappelijke partners in het Huis van de Stad te vinden: Streekarchivariaat, Historisch Kenniscentrum Harderwijk, Harderwijk FM, Slachtofferhulp en UWV.

Voorplein

Ook het ‘parkeerdek’ voor het stadhuis is omgebouwd tot voorplein. Het parkeerdek lekte al geruime tijd, daarom moest de onderlaag waterdicht worden gemaakt. Het voorplein is opnieuw bestraat en beter toegankelijk gemaakt voor mindervaliden. Het plein heeft een groen en aangenaam aanzicht. Er is meer ruimte voor bezoekers die op de fiets komen en er mogen geen auto’s meer rijden. Er is een watertappunt van Join the Pipe. Dat betekent niet alleen fris drinkwater voor de voorbijgangers aan het stadhuis. Met de opbrengst van dit watertappunt financiert Join the Pipe ook een water- en sanitaire voorziening in een ontwikkelingsland. Daarnaast staat er een ‘solar bench’ een moderne en duurzame zitbank met zonnepanelen waar voorbijgangers kunnen zitten en direct hun mobiele apparaat kunnen opladen. Deze bank is aangeboden aan de inwoners en bezoekers van de gemeente Harderwijk. Met dank aan de inzet van wethouder Jeroen de Jong voor de renovatie van het Huis van de Stad.

Inwoners en ondernemers betrokken

Om tot een gezamenlijk beeld te komen van hoe het stadhuis er na de renovatie uit moest zien, is in de zomer van 2015 een brede analyse uitgevoerd met ondersteuning van ondernemers, maatschappelijke partners, omwonenden van het stadhuis en inwoners van de gemeente Harderwijk. De visie vormde tevens de basis voor het Programma van Eisen (PvE). Dit PvE en de visie vormden het materiaal waarmee de interieurarchitect aan de slag is gegaan om een ontwerp te maken. In de zomer van 2016 is het definitief ontwerp vastgesteld. En in het najaar is de uitvoering van de renovatie gestart. Op 1 juli 2017 was de renovatie gereed. Op 2 september is het nieuwe Huis van de Stad samen met veel inwoners en ondernemers feestelijk geopend.

(Foto Ton Pors)

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens