Renovatie stadhuis

In juli 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met de verbouwing van het stadhuis. Sindsdien zijn de voorbereidingen in volle gang. De binnenkant van het stadhuis wordt op sobere en doelmatige wijze gerenoveerd. Naar verwachting is in juli 2017 de renovatie gereed. Op deze pagina leest u meer informatie over de renovatie van het stadhuis van Harderwijk en verhuurmogelijkheden.

Van vesting naar ontmoetingsplek

In 1982 is ons stadhuis in Harderwijk officieel geopend. Gebouwd op een prachtige plek aan de haven met de symboliek van een vesting dat, zoals de architect destijds toelichtte, ‘Harderwijk beschermt tegen invloeden van buiten en beschermend is naar de binnenstad’. Nu, dertig jaar later, staan begrippen als participatie, samenwerking en netwerken centraal. Het stadhuis gaat mee in deze verandering door van een gesloten donker gebouw te transformeren naar een open en transparante omgeving. Een ontmoetingsplek waar inwoners, bedrijven en instellingen graag binnenkomen en zich welkom voelen. Waar zij initiatieven kunnen ontwikkelen en met vragen terecht kunnen. Een werkomgeving waar medewerkers veilig, gezond en flexibel kunnen werken. Het stadhuis is het huis van inwoners, ondernemers, instellingen, verenigingen en medewerkers. Het huis van ons allemaal!

Aanpassingen stadhuis

De renovatie van het stadhuis moet bijdragen aan betere dienstverlening en verbinding met de samenleving. Ook zijn er Arbo-technische verbeteringen nodig zoals de verbetering van de luchtvochtigheid en ventilatie. Daarnaast willen we als gemeente een moderne en eigentijdse bedrijfsvoering neerzetten. Door de aanpassingen wordt de ruimte in het stadhuis effectiever gebruikt, waardoor er ruimte beschikbaar komt om te verhuren aan maatschappelijke partners. Er worden ook energiebesparende maatregelen getroffen, waardoor het stadhuis duurzamer wordt en gebruikskosten worden verlaagd.

Ruimte beschikbaar voor verhuur

Het sociaal domein (waaronder Sociale Dienst Veluwerand) en een deel van de samenwerkingsorganisatie Meerinzicht gaan ruimte gebruiken in het stadhuis. Ook worden er gesprekken gevoerd met andere maatschappelijke partners die mogelijk ruimte binnen het stadhuis gaan huren. Er zijn bijvoorbeeld vergaande gesprekken met de bibliotheek om zich hier te vestigen.  Heeft u ook interesse in verhuurmogelijkheden? Neem dan contact op met projectleider Job Ike via tel. (0341) 411 911 of info@harderwijk.nl, dan gaan we graag met u in gesprek.

Inwoners en ondernemers betrokken

Om tot een gezamenlijk beeld te komen van hoe het stadhuis er na de renovatie uit moet zien, is in de zomer van 2015 een brede analyse uitgevoerd met ondersteuning van ondernemers, maatschappelijke partners, omwonenden van het stadhuis en inwoners van de gemeente Harderwijk. De visie vormt tevens de basis voor het Programma van Eisen (PvE). Dit PvE en de visie vormen het materiaal waarmee de interieurarchitect aan de slag gaat om een ontwerp te maken. In de zomer van 2016 wordt het definitief ontwerp vastgesteld. Dan kan in het najaar de uitvoering van de renovatie starten. Naar verwachting is in juli 2017 de renovatie gereed.

Planning

  • Start ontwerpen Voorjaar 2016
  • Ontwerp gereed Zomer 2016
  • Start werkzaamheden renovatie Najaar 2016
  • Renovatie gereed Juli 2017

Getoonde afbeeldingen zijn slechts impressies, er is op dit moment nog geen ontwerp voor de renovatie.

Vraag of Contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens