Stemmen vanuit het buitenland

Verzoek om per brief te stemmen

Verblijft u tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in het buitenland en wilt u toch zelf uw stem uitbrengen? Dan kunt u het M 3-formulier (pdf, 0.3 MB) invullen om per brief te stemmen en opsturen naar de gemeente waar u staat ingeschreven. Op het formulier geeft u aan of u het stembiljet per e-mail of per post wilt ontvangen. Het formulier moet uiterlijk woensdag 15 februari 2017 bij de gemeente ingediend zijn. De gemeente stuurt uw verzoek door naar de gemeente Den Haag. U ontvang van de gemeente Den Haag uw stembescheiden (per post of e-mail).

Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.stemmenvanuithetbuitenland.nl.

Vraag of Contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens