Vraag en antwoord

Wat is de achtergrond van de pilot met off-grid tiny houses?

De gemeente wil met deze pilot een plek bieden aan pioniers die met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk willen leven. Met de pilot doet de gemeente ervaring op met off-grid wonen en met tiny houses. Door de pilot met off-grid tiny houses, dus niet aangesloten op water, riool, gas, elektra, uit te voeren, legt de gemeente sterk de nadruk op duurzaamheid en innovatie.

Waar komen de 3 off-grid tiny houses plaats in Harderwijk?

De pilot wordt uitgevoerdaan het Rappad. Het Rappad is een locatie aan de oostkant van de wijk ‘Drielanden’. De locatie ligt ten zuiden van de A28 en wordt begrensd met een grondwal. De grondwal dient om het geluid van de A28 en het naastgelegen spoor te beperken. Naast de locatie is een pluktuin aangelegd. Deze blijft behouden.

Waarom heeft de gemeente gekozen om de pilot aan het Rappad te starten?

Aan de hand van onderstaande criteria zijn meerdere locaties in Harderwijk beoordeeld. De locatie Rappad werd als meest geschikt beoordeeld en voorgesteld door het college B&W aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft op 1 november 2018 ingestemd met deze locatie.

De criteria waarop locaties zijn getoetst:

 • De locatie kent op dit moment geen bouwontwikkelingen.
 • Aan een minimaal leefklimaat wordt voldaan (kijkend naar de milieutechnische aspecten zoals bodem, lucht en geluid). Mogelijk onder voorbehoud van te nemen maatregelen.
 • Voorzieningen (winkels, OV, gezondheidsfaciliteiten) zijn op loop- of fietsafstand.
 • Gemeente is grondeigenaar.
 • De locatie heeft bij voorkeur een woonbestemming.

Waar moet mijn off-grid tiny house aan voldoen?

Je wordt redelijk vrij gelaten in het ontwerpen en bouwen van je off-grid tiny house. Hierbij mag je gebruikmaken van bestaande concepten en technische ondersteuning, bijvoorbeeld een bouwkundig tekenaar of een loodgieter. Er is wel een aantal kaders waar je off-grid tiny house aan moet voldoen:

 • Het woonoppervlakte is kleiner dan 50 m2
 • Voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit
 • Is volledig off-grid, dus geen aansluitingen op nutsvoorzieningen (ook niet als back-up)
 • Gebouwd vanuit duurzaam principe
 • Je houdt rekening met de directe omgeving en het naastgelegen park.

Moet ik een vergoeding betalen voor de grond?

Ja, de gemeente bekijkt nog wat de huurprijs wordt en of daarin de inzet van de pioniers voor de pilot meegewogen kan worden.

Moet ik alle belastingen betalen zoals rioolheffing?

Wij zien een off-grid tiny house als een reguliere woning. Dit betekent dat je de daarbij behorende belastingen gewoon moet betalen. Er wordt nog gekeken of bepaalde belastingen wel passen bij off-grid wonen.

Men is niet aangesloten op de riolering. Wat doen de pioniers dan met hun afvalwater? En geeft dit stankoverlast?

Nee, het geeft geen stankoverlast. De meest voor de hand liggende oplossingen (composttoilet en helofytenfilter) stinken niet. Een composttoilet scheidt urine en uitwerpselen. De urine gaat naar het filter en de uitwerpselen worden gecomposteerd.

Is de pilot ook bedoeld voor andere type verblijven zoals een caravan of chalet?

Nee. De pilot is alleen bedoeld voor pioniers die hun eigen off-grid tiny houses (laten) ontwerpen en bouwen. De off-grid tiny houses moet voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit. Men woont  permanent in zijn eigen off-grid tiny house. Het off-grid tiny house is niet een recreatiewoning of 2de huis. Dit betekent dat men ingeschreven staat op dit adres.

Mag ik mijn off-grid tiny houses verhuren?

Nee. De eigenaar van de off-grid tiny house moet zelf de woning bewonen en mag deze niet (commercieel) verhuren of als vakantiewoning gebruiken.

Mag ik bijgebouwen plaatsen?

Nee, dit mag niet. De gemeente wil geen terrein met een camping-achtige uitstraling. Mochten de pioniers behoefte hebben aan een gemeenschappelijke voorziening kan hier in de uitwerking nog naar gekeken worden.

Mag ik een houtkachel of aggregaat gebruiken?

Het is aan de eigenaren om voor de meest duurzame oplossing te kiezen, zoals zeer goede isolatie in combinatie met zonne-energie. De gemeente wil met de pioniers kijken op welke duurzame manier ze het hele jaar kunnen wonen in hun off-grid tiny house. Mocht blijken dat een houtkachel noodzakelijk is in de winter, wordt gekeken hoe dit tot een minimum beperkt kan worden.

Heb ik ook een eigen tuin?

Ja, elk off-grid tiny house krijgt een aantal vierkante meter om zijn woning als privé-tuin. Kijkend naar de levensstijl horend bij off-grid tiny houses gaat de gemeente ervan uit dat deze tuinen niet verhard worden, maar een groen karakter hebben. De grootte van de tuin wordt samen met de pioniers bepaald gedurende de uitwerking van de pilot.

Wordt het bestemmingsplan ook gewijzigd?

Nee. Voor het plaatsen van de 3 off-grid tiny houses is een tijdelijke omgevingsvergunning nodig. De gemeente publiceert de aanvraag en het besluit. Het is mogelijk hier bezwaar tegen te maken. Na afloop van de pilot moet de grond weer in originele staat terug gebracht worden.

Hoe zit de planning eruit?

 • Maart 2019: selecteren pioniers
 • April- juli 2019: uitwerken locatie en ontwerpen off-grid tiny houses
 • Augustus/september 2019: Aanvragen tijdelijke omgevingsvergunning
 • Najaar 2019: Verlening tijdelijke omgevingsvergunning, start realisatie.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden