Wie mag stemmen?

Hieronder kunt u lezen of u kunt deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Op de peildatum moet u aan alle voorwaarden voldoen. De peildatum voor het bepalen van de kiesgerechtigdheid voor de Tweede Kamerverkiezingen is 30 januari 2017. Uw stempas wordt gestuurd naar het adres waar u op die datum staat ingeschreven.

Tweede Kamerverkiezingen

U kunt deelnemen als u op de peildatum:

  • 18 jaar of ouder bent;
  • woonachtig bent in Nederland;
  • de Nederlandse nationaliteit bezit;
  • ingeschreven bent in de gemeente;
  • niet bent uitgesloten van het kiesrecht.

Vraag of Contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens