Wie mag stemmen?

Hieronder kunt u lezen of u kunt deelnemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen en/of het referendum Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Op de peildatum moet u aan alle voorwaarden voldoen. De peildatum voor het bepalen van de kiesgerechtigdheid is 5 februari 2018. Uw stempas wordt gestuurd naar het adres waar u op die datum staat ingeschreven.

Let op: heeft u de Nederlandse nationaliteit dan mag u stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum. Heeft u geen Nederlandse nationaliteit maar woont u langer dan 5 jaar in Nederland dan mag u alleen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Gemeenteraadsverkiezingen

U kunt deelnemen als u op de peildatum:

  • 18 jaar of ouder bent;
  • 5 jaar woonachtig bent in Nederland;
  • ingeschreven bent in de gemeente;
  • niet bent uitgesloten van het kiesrecht.

Referendum

U kunt deelnemen als u op de peildatum:

  • 18 jaar of ouder bent;
  • de Nederlandse nationaliteit bezit;
  • ingeschreven bent in de gemeente;
  • niet bent uitgesloten van het kiesrecht.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens