Nieuwbouw De Roef

  • In de wijk Stadsweiden is het oude wijkcentrum De Roef gesloopt.
  • In samenwerking met de gemeente, zorg– en welzijnsorganisaties en omwonenden zijn de plannen voor een nieuw wijkcentrum ontstaan. Het wordt een nieuw wijkcentrum met aandacht voor Positieve Gezondheid.
  • In de nieuwe De Roef gaan organisaties samenwerken aan gezondheid en welzijn.
  • Het wordt ook ontmoetingsplek voor de buurt en een locatie voor een kop koffie en een gesprek.
  • De nieuwbouw zal een inspirerend voorbeeldproject worden op het gebied van Positieve Gezondheid voor Harderwijk en in het bijzonder de inwoners van Stadsweiden.
  • De Roef wil bijdragen aan preventie door ruimte te bieden aan zorg en welzijn in het kader van Positieve Gezondheid.

Start nieuwbouw

  • De verwachting is dat het nieuwe wijkcentrum begin derde kwartaal 2022 wordt opgeleverd.
  • De administratie van De Roef is tijdelijk gehuisvest op het terrein van Stadstuin De Rietmeen.
  • Vanuit de Stadstuin worden de diverse activiteiten gepland voor De Roef. 
  • De activiteiten blijven voor een heel groot deel bijdragen aan de leefbaarheid van de wijk. 

Contact