Omgevingswet

 • Op 1 januari 2024 gaat de nieuwe Omgevingswet in. Dat betekent een andere manier van denken en werken voor de overheid, inwoners, bedrijven en organisatie.
 • De Omgevingswet vervangt 26 wetten en een flink aantal regels.
 • Er komt meer ruimte voor initiatieven voor het inrichten van de leefomgeving en voor maatwerk.
 • Besluiten worden sneller genomen en zijn duidelijker voor inwoners.
 • De gemeente Harderwijk is al bezig met projecten die passen bij de Omgevingswet.

Omgevingsvisie

 • In de omgevingsvisie schrijven we op hoe Harderwijk en Hierden er in de toekomst uit gaan zien. 
 • De omgevingsvisie heeft het motto: Harderwijk Horizon 2040.
 • We kiezen met elkaar wat voor een gemeente we willen zijn: inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers.
 • En hoe we omgaan met uitdagingen als de vraag naar woningen, gezondheid, bereikbaarheid, duurzaamheid en klimaatverandering.
 • We maakten een regierapport, een stadsatlas (het Harderwijk en Hierden van nu) en een stadsgenese (hoe zijn Harderwijk en Hierden ontstaan). Deze 3 vormen de basis voor de omgevingsvisie. 
 • Bekijk de video over de omgevingsvisie

Omgevingsplan

 • We maken ook een omgevingsplan voor heel Harderwijk en Hierden.
 • In het omgevingsplan komt te staan welke ontwikkelingen en initiatieven waar mogelijk zijn en aan welke voorwaarden deze moeten voldoen.
 • We starten met het maken van het omgevingsplan in de wijk Stadsdennen.
 • Wat we in Stadsdennen leren, gebruiken we om het omgevingsplan voor heel de gemeente te maken.

Praat en denk mee

 • Samen maken we keuzes voor een veilige en gezonde leefomgeving.
 • U kunt meedenken en meepraten over plannen en beleid waar we aan werken.
 • Ook als plannen of beleid veranderen, hebt u invloed op die veranderingen. 
 • We informeren inwoners en andere betrokkenen dan zo vroeg mogelijk en betrekken hen om mee te denken en mee te doen.
 • Door meer kennis en ervaring samen te brengen kunnen we de kwaliteit van plannen en besluiten verbeteren. 
 • Daarom werken we aan een nota participatie Omgevingswet.