Banner Omgevingsvisie

Omgevingswet en omgevingsvisie

  • Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe Omgevingswet in, dat betekent een andere manier van denken en werken voor de overheid, inwoners, bedrijven en organisatie.
  • De Omgevingswet vervangt 26 wetten en een flink aantal regels.
  • Er komt meer ruimte voor initiatieven voor het inrichten van de leefomgeving en voor maatwerk.
  • Besluiten worden sneller genomen en zijn duidelijker voor inwoners.
  • De gemeente Harderwijk is al bezig met projecten die passen bij de Omgevingswet.

Omgevingsvisie

  • In de omgevingsvisie voor het hele grondgebied legt de gemeente Harderwijk ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast.
  • Denk hierbij aan wonen, werken, voorzieningen, landschap, maar ook duurzaamheid en gezondheid. 
  • Onder het motto Harderwijk Horizon 2040 werken we aan de opstelling hiervan. 
Naar overzicht Projecten in Harderwijk