Visie Hierden Dorp

  • Voor Hierden gaan we een visie maken. Een visie over de manier waarop we Hierden op een kwalitatieve manier verder kunnen versterken, rekening houdend met alle wensen en beperkingen.
  • Hoe ziet Hierden er in 2040 uit? Hoe gaan we de dorpskern vormgeven? Hoe regelen we het verkeer? Wat is de identiteit van het dorp? Hoe kan de Zuiderzeestraatweg er straks uit zien? Welke vormen van recreatie heeft Hierden nog nodig? Waar gaan we wel en waar gaan we geen woningbouw realiseren?
  • Er is een woningbehoefte, met name voor jongeren en ouderen. We zoeken binnen Hierden naar mogelijkheden voor extra woningbouw, maar mogelijk is het nodig om het dorp uit te breiden om aan die woningbehoefte te kunnen voldoen.