Harderwijks Sportakkoord

Een leven lang plezier in sport en bewegen. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. Ieder op zijn of haar eigen niveau. Dat is het doel van het Lokaal Sportakkoord in de gemeente Harderwijk. Dat doen we samen! Het Lokaal Sportakkoord is tot stand gekomen dankzij de actieve bijdrage van sport en beweegaanbieders, onderwijs, zorg, welzijn en overheid.

Het Lokaal Sportakkoord is een groeidocument, waarbij na evaluatiemomenten ambities en acties toegevoegd of bijgesteld kunnen worden. Het akkoord is er specifiek voor u, jou en mij. Een Lokaal Sportakkoord van en voor iedereen!

In september 2020 hebben ruim 40 partijen het akkoord ondertekend. Vanuit deze partijen zijn er 3 werkgroepen ontstaan. Elke werkgroep houdt zich bezig met 1 van de thema’s van het sportakkoord. Bent u enthousiast geworden en wilt u ook graag aansluiten? Kijk bij Thema's en werkgroepen op deze pagina.

Download Lokaal Sportakkoord (PDF, 6 MB)

Uitgevoerde projecten Lokaal Sportakkoord

 • Webinar ‘Modern Besturen’
 • Webinar ‘Financieel gezond de crisis door’
 • Inspiratiesessie ‘Meer vrijwilligers in korte tijd’
 • Inspiratiesessie ‘Inclusief sporten en bewegen’
 • Uitreiking regenboogpakketten aan sportverenigingen
 • Inzet clubkadercoach
 • Inzet beweegcoach inclusief sporten en bewegen
 • Junior sportcoach inclusief sportpakketten basisscholen
 • Een goed plan voor sport in Harderwijk (2021)
  • Halloween Fun Run door het Safety Training Center
  • Aanschaf materialen voor G-team van Tennisvereniging Frankrijk
  • Aanschaf materialen voor G-team van VVOG
 • Contactpersoon inclusief sporten per vereniging aanstellen
 • Beweegcarrousel voor senioren
 • Beweegcarrousel voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie. 
 • Senioren fietsdag
 • Training inclusiviteit GA! Coaches
 • Traject trainen en coachen van pubers

Voert u een activiteit uit met steun van het Sportakkoord? 

U kunt het onderstaande logo gebruiken.

Download het logo (png, 100 KB)

Workshops en verenigingsondersteuning

Vanuit het ondersteuningsbudget voor sportaanbieders wordt in samenwerking met NOC*NSF een aantal workshops georganiseerd voor onder andere bestuursleden, trainers/coaches en vrijwilligers bij sportverenigingen.

Naast de workshops zijn sportverenigingen in staat gesteld om sportspecifieke trainingen aan te vragen via het sportakkoord. Inmiddels zijn onderstaande trainingen aangevraagd;

 • Strategiesessie Hockey
 • Strategiesessie Volleybal
 • Hockeytrainer II
 • Volleybaltrainer II 

Wilt u meer informatie over de workshops? Stuur een e-mail naar sport@harderwijk.nl.

Thema's en werkgroepen

Om het doel van het sportakkoord te realiseren is gezamenlijk een aantal belangrijke ambities benoemd. Ambities waar we samen de schouders onder gaan zetten in de gemeente Harderwijk. In het sportakkoord leest u meer over de thema’s en de betrokken werkgroep leden.

Wilt u aansluiten bij 1 van de werkgroepen? Meld u aan via sport@harderwijk.nl.

Inclusief sporten en bewegen

Sporten en bewegen mogelijk maken voor kwetsbare doelgroepen binnen regulier sport- en beweegaanbod.

 • Motivatie
 • Veld 42
 • HKB '84 de Bieleggers
 • Zorgdat
 • Senioren Beweegcoach GA! Harderwijk
 • Fysiotherapie Meringa Oosterhoff Bles
 • Fysiotherapie Drielanden
 • TV Frankrijk
 • Gemeente Harderwijk

Vitale aanbieders en Positieve sportcultuur

Creëren van een veilig pedagogisch sportklimaat. Op een creatieve manier voldoende vrijwilligers binden aan de vereniging.

 • MHC De Mezen
 • Hierden Vitaal
 • CKV Unitas
 • Het CJG
 • VVOG
 • SV Willem Tell
 • HZ &PC De Woelwaters
 • VVH
 • TV Strokel
 • Gemeente Harderwijk

Vaardig in bewegen

Ieder kind moet zich motorisch én met plezier kunnen ontwikkelen op zijn/haar niveau.

 • Ga! Harderwijk
 • Sam’s Gym
 • BSO Eigen en Wijzer
 • AV Athlos
 • Sportcentrum Iedema
 • GV Olympia
 • Stichting Proo
 • Stichting VCO
 • Gemeente Harderwijk