Parkeren in vergunninggebied Binnenstad vanaf 1 januari 2020

Parkeren in vergunninggebied Binnenstad vanaf 1 januari 2020

Binnenstadbewoners die een vergunning hebben voor parkeren in de binnenstad kunnen hun voertuig parkeren in speciale parkeersectoren.  Vanaf 1 januari 2020 krijgt het vergunninggebied namelijk een andere indeling. Vergunninghouders zijn inmiddels ge├»nformeerd.

Elk parkeergebied krijgt een eigen kleur

Vanaf  1 januari 2020 zijn er 5 parkeersectoren in de binnenstad (zie bijgaande kaart). Elke vergunninghouder krijgt een gekleurde parkeervignet dat hoort bij een toegewezen parkeersector. Er kan niet uitgeweken naar een andere sector. Wanneer er geen parkeerplaatsen beschikbaar zijn in een parkeergebied, kan een vergunninghouder een voertuig parkeren op de aangegeven uitwijkmogelijkheid.  Wij blijven handhaven als er fout wordt geparkeerd, of  als er voertuigen parkeren zonder vergunning.

Parkeren in directe omgeving woning

Met de indeling kunnen bewoners hun voertuig parkeren op korte afstand tot hun woning.  Wij hopen zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de bezwaren die door bewoners in de binnenstad ondervinden met  het parkeren in de woonstraten van de Binnenstad.

Wachtlijst vergunninghouders parkeersector

Wij verlenen geen parkeervergunningen, als het aantal vergunningen gelijk is aan het aantal parkeerplaatsen in dat gebied. Deze aanvragers/bewoners komen op een wachtlijst te staan. Pas als er een parkeerplaats beschikbaar komt, verstrekken wij een nieuwe parkeervergunning. Voor vragen kunt u contact opnemen via het contactformulier

Contact