Subsidie duurzaamheidsmaatregelen De Duurzame Stad Lorentz III

Bent u ondernemer op bedrijventerrein Lorentz III en wilt u extra duurzaamheidsmaatregelen treffen? Dan is deze subsidie mogelijk interessant voor u. De maatregelen moeten bijdragen aan één of meerdere van onderstaande thema’s

 • Circulaire economie: door het sluiten van grondstofkringlopen en verminderen van afvalstromen.
 • Biodiversiteit: door het behouden en verbeteren van natuurwaarden.
 • Klimaatadaptatie: ten aanzien van wateroverlast, droogte en hittestress.
 • Energietransitie: door energiebesparing of duurzame opwekking.
 • Voor meer inzicht in de maatregelen en voorbeelden waarvoor u deze subsidie kunt aanvragen, zie de subsidieregeling De Duurzame Stad' Lorentz III.
 • De gemeente heeft voor deze subsidie € 800.000 beschikbaar voor de periode van 1 april 2022 tot en met 31 december 2024.
 • Wij beoordelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst tot het beschikbare subsidieplafond is bereikt.
 • U vraagt de subsidie minimaal 4 weken voor aanvang van de activiteit aan met het Aanvraagformulier De Duurzame Stad Lorentz III 2022 (pdf, 427 KB).
 • Een aanvraag kan worden ingediend uiterlijk 31 december 2024.

Voorwaarden

Het college kan subsidie verlenen als de aanvraag voldoet aan alle criteria:

 • Het gaat om extra maatregelen bovenop de gangbare energie- en milieunormen.
 • De subsidie is aangevraagd voor het starten van de subsidiabele activiteiten en zorgt er aantoonbaar voor dat de investering haalbaar wordt of dat u de activiteiten sneller kunt uitvoeren.
 • De terugverdientijd is meer dan 5 jaar.
 • De activiteit is economisch haalbaar: u verkrijgt de benodigde vergunningen binnen een periode van 18 maanden.
 • De maatregelen dragen bij aan de doelstellingen uit de Duurzaamheidsvisie ‘De Duurzame Stad’. Wilt u deze inzien? Neem dan contact met ons via onderstaande contactgegevens.

Vragen?