Drie sporen

Voor de ontwikkeling van vitale vakantieparken hanteert de gemeente drie sporen

  • Economisch spoor: beter en gevarieerd aanbod vakantieparken realiseren. Dit wordt vastgelegd in een zogenaamd Economisch streefbeeld Harderwijk. Alleen met een kwalitatief en divers aanbod aan vakantieparken kan de Veluwe concurreren met andere populaire binnenlandse vakantiebestemmingen.
  • Ruimtelijk spoor: Het ruimtelijke spoor beweegt zich in twee richtingen. Er is ruimte voor ontwikkeling (waar de parken een verblijfsrecreatie bestemming behouden) en er is aandacht voor transformatie (waar de parken afstand doen van de bestemming verblijfsrecreatie en transformeren naar wonen, natuur, werken, huisvesting niet-recreatieve groepen, etc.).
  • Veiligheidsspoor: een actieve aanpak van veiligheidsvraagstukken op de vakantieparken. Op regioniveau is een Werkplan 2016 – 2020 Veilige Vitale Vakantieparken vastgelegd en deze wordt ten uitvoer gebracht.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het regionale programma Vitale Vakantieparken op www.vitalevakantieparken.nl. Vragen? Neem contact op met projectleider Sharon Duschka, tel. 0341 411 911 of via e-mail op info@harderwijk.nl, onder vermelding van Vitale Vakantieparken.