Het gemeentelijk beleid

Met betrekking tot vakantieparken zijn de volgende uitgangspunten van belang:

  • Onderscheid tussen parken: per park wordt onderzocht (samen met exploitant/ (belangen) vereniging van eigenaren) of er een kansrijke recreatieve toekomst is.
  • Biedt mogelijkheden aan kansrijke vakantieparken: Belemmeringen worden weggenomen die de ontwikkelingen van kansrijke vakantieparken in de weg staan.
  • Aanpak bewoning van recreatiewoningen door arbeidsmigranten: er komt een lange-termijn-visie met betrekking tot huisvesting van arbeidsmigranten. Dit is een randvoorwaarde voor het slagen van het project Vitale Vakantieparken.
  • Aanpak van het permanent bewonen van recreatiewoningen: Als aan strikte (nader te bepalen) criteria en voorwaarden wordt voldaan zou het transformeren van een (voormalige) vakantiepark naar een woonbestemming wellicht een optie kunnen zijn. Aanpak van huisvesting van mensen in recreatiewoningen die (tijdelijk) geen passende woning kunnen vinden op de reguliere woningmarkt: er is behoefte aan specifieke vormen van huisvesting voor deze doelgroep. Algemene uitgangspunten bij transformatie van vakantieparken: er dient een toekomstbestendige situatie te ontstaan.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het regionale programma Vitale Vakantieparken op www.vitalevakantieparken.nl. Vragen? Neem contact op met projectleider Sharon Duschka, tel. 0341 411 911 of via e-mail op info@harderwijk.nl, onder vermelding van Vitale Vakantieparken.