Lokaal

Het lokale beleid is neergelegd in de ‘Strategienota vitale vakantieparken Harderwijk’. Daarin zijn de problematiek en de opgaven in beeld gebracht, doelen en criteria geformuleerd en daarin wordt aangegeven langs welke weg aan toekomstbestendige oplossingen zal worden gewerkt. Exploitanten en de verenigingen van eigenaren van de Harderwijkse vakantieparken zijn in dit proces betrokken.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het regionale programma Vitale Vakantieparken op www.vitalevakantieparken.nl. Vragen? Neem contact op met projectleider Sharon Duschka, tel. 0341 411 911 of via e-mail op info@harderwijk.nl, onder vermelding van Vitale Vakantieparken.