Parken

Informatie over de vakantieparken in de gemeente Harderwijk en de voorlopige status quo.

Het Verscholen dorp 

De huidige recreatieve functie van het park blijft behouden. Onderzocht wordt hoe de recreatieve functie kan worden versterkt.

Bungalowpark Ceintuurbaan 

De recreatieve functie van het park is al jaren geheel of nagenoeg geheel verdwenen. Onderzocht wordt of en zo ja op wijzen en onder welke voorwaarden een transformatie naar een andere invulling c.q. bestemming mogelijk is.

Camping de Peperkamp

De huidige recreatieve functie wordt gehandhaafd. Onderzocht wordt hoe de recreatieve functie kan worden versterkt.

Boerderijcamping De Elzenhof

De huidige recreatie functie wordt gehandhaafd.

Resort Slenck & Horst

De recreatieve functie van het park is al jaren geheel of nagenoeg geheel verdwenen. Onderzocht wordt of en zo ja op wijzen en onder welke voorwaarden een transformatie naar een andere invulling c.q. bestemming mogelijk is.

Camping de Konijnenberg

De huidige recreatieve functie en bestemming wordt gehandhaafd. Onderzocht wordt hoe de recreatieve functie kan worden versterkt.

Vakantiepark De Dennenhoek

De recreatieve functie is deels of nagenoeg geheel verdwenen. Onderzocht wordt of en zo ja op wijze en onder welke voorwaarden een transformatie naar een andere invulling c.q. bestemming mogelijk is of op welke wijze de recreatieve functie kan worden versterkt.

Vakantiepark Onze Woudstee

De recreatieve functie is deels verdwenen. Onderzocht wordt of en zo ja op wijze en onder welke voorwaarden een transformatie naar een andere invulling c.q. bestemming mogelijk is.

Camping Schaapskamp

De huidige recreatieve functie van het park blijft behouden.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het regionale programma Vitale Vakantieparken op www.vitalevakantieparken.nl. Vragen? Neem contact op met projectleider Sharon Duschka, tel. 0341 411 911 of via e-mail op info@harderwijk.nl, onder vermelding van Vitale Vakantieparken.