Regionaal

In het programma Vitale Vakantieparken werken gemeenten op de Veluwe samen met de provincie Gelderland, recreatieondernemers en veel andere partijen. Doel van de samenwerking is het realiseren van een divers en kwalitatief goed aanbod van vakantieparken dat een sterke schakel vormt in het hele toeristisch-recreatieve aanbod van de Veluwe. Om deze ambitie waar te maken wordt er gewerkt aan de opgaven Innovatie, Herstructurering en Veiligheid & Leefbaarheid. De gemeente Harderwijk heeft de regionale ambitie vertaald in de Strategienota Vitale Vakantieparken. Meer informatie kan gevonden worden via de website Vitale Vakantieparken.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het regionale programma Vitale Vakantieparken op www.vitalevakantieparken.nl. Vragen? Neem contact op met projectleider Sharon Duschka, tel. 0341 411 911 of via e-mail op info@harderwijk.nl, onder vermelding van Vitale Vakantieparken.