Cultuur historie

Complete Cultuurhistorie Harderwijk in kaart gebracht

Aanstaande maandag 6 juli en woensdag 8 juli wordt een inloopavond georganiseerd over cultuurhistorische waarden in Harderwijk en Hierden. Bureau Lantschap heeft een overzicht gemaakt van alle cultuurhistorische elementen in de gemeente Harderwijk. Op deze twee avonden wordt dat overzicht gepresenteerd aan belangstellenden.

Het is een overzicht van gebouwen, het groen, landschap, water, wegen en verkaveling die van waarde zijn voor de cultuurhistorie. Deze elementen zeggen wat over de historie van Harderwijk en Hierden en dragen bij aan de identiteit en beleving van de (woon)omgeving.  Tot nog toe was er geen eenduidig overzicht en waardering van deze cultuurhistorische elementen.

Inloopavonden

Wij willen u graag de gelegenheid geven om het eerste concept van de Cultuurhistorische Waardenkaart van de gemeente Harderwijk in te zien en uw opmerkingen en/of aanvullingen te geven. Welke cultuurhistorische waarden maken Harderwijk voor u een aantrekkelijke gemeente? Wat maakt uw eigen woonwijk zo bijzonder. Hiervoor zijn twee inloopbijeenkomsten georganiseerd. De eerste is op 6 juli van 17.00 tot 20.00 uur in sportcomplex De Sypel, Parkweg 4a te Harderwijk en de tweede inloopbijeenkomst is op woensdag 8 juli van 17.00 tot 20.00 uur in het Dorpshuis Hierden- zaal oost,  Dorpshuisweg 9 te Hierden. Op beide avonden zijn medewerkers aanwezig om toelichting te geven, vragen te beantwoorden en uw opmerkingen en/of aanvullingen in ontvangst te nemen.

Het vervolg

Alle opmerkingen en aanvullingen worden zoveel mogelijk meegenomen in de inventarisatie. De inventarisatie leidt tot een Cultuurhistorische Waardenkaart en gaat dienen als onderlegger voor met name ruimtelijke plannen. Hiervoor wordt nog beleid ontwikkeld.  

Meer informatie

De inventarisatie bestaat uit een beschrijving van de gemeente en de deelgebieden, een inventarisatietabel met achtergronddocumenten van alle gewaardeerde elementen en een kaart. Eventuele vragen of opmerkingen kunt u sturen naar info@harderwijk.nl.

Vraag of Contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens