Gezond Actief Harderwijk

let op

De combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches van GA! Harderwijk  werken al enkele jaren op diverse plekken en organisaties in Harderwijk . Of het nu bij het speciaal onderwijs (SportMove), vanuit ZorgDat, op de speelveldjes, in de Brede Scholen, bij Cultuurkust, rondom JOGG of bij Landstede; overal zijn ze wel actief.

Hun rol? Harderwijkers activeren in breedste zin van het woord.

Wilt u meer weten over Gezond Actief Harderwijk? Spreek dan  gewoon iemand in zo’n blauw jasje aan, of mail naar sport@harderwijk.nl

De Buurtsportcoaches en Combinatiefunctionarissen van GA! Harderwijk zijn:

Brede Scholen Drielanden en Stadsdennen – Mathijs en Gert Jan

Een brede school is een samenwerkingsverband tussen verschillende sectoren die samen werken aan een brede leer- en leefomgeving onder en na schooltijd. Onze buurtsportcoaches geven gymlessen en tussen- en naschools sportaanbod op de brede scholen. Buurtsportcoaches : Maarten van Gilst (m.vangilst@zorgdat.nlen Gert-Jan (gertjanhop@cbs-deschakel.nl)

Sport in de buurt Stadsweiden en Wittenhagen –Maarten en Maritha

Wanneer mensen gemakkelijker kunnen sporten en bewegen, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij werk, school of het veldje om de hoek, worden zij gestimuleerd in een actieve en gezonde leefstijl. De buurtsportcoaches zorgen voor een passend (tussen- en naschools) aanbod in de buurt, in de wijk Stadsweiden verzorgen zij ook de gymlessen. Buurtsportcoaches: Maarten van Gilst  (maartenvangilst@zorgdat.nl) en Maritha van Huizen (marithavanhuizen@zorgdat.nl)

Speciaal onderwijs – Aukje, Cees en Lieke

Bewegen en sporten is leuk en gezond. Het is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Ze leren samenwerken, winnen en verliezen. Op school krijgen alle klassen in het speciaal onderwijs daarom gym van een vakleerkracht. Dit project, Sportmove, daagt kinderen in clinics uit om uiteindelijk ook bij een vereniging te gaan sporten. Buurtsportcoaches: Aukje van der Werf (a.werf@sbospringplank.nl), Cees Bertijn (cbertijn@mijnschool.nu) en Lieke Rouhof ( l.rouhof@delelie.net).

Landstede beweegteams - Harry

Samen met een student van Windesheim, die vooral een sturende rol heeft, ondersteunen enkele Landstede studenten van de mbo-opleiding Sport & Bewegen de combinatiefunctionarissen van Harderwijk actief. Samen vormen zij de beweegteams. Coördinator: Harry van den Brink (hvandenbrink@landstede.nl)

Sporten voor Senioren - Maritha

Voor ouderen is een goed sociaal netwerk van groot belang. Het stelt ze in staat om langer actief te blijven en mee te doen in de maatschappij. Een buurtsportcoach die in de wijk laagdrempelige beweegactiviteiten organiseert, kan voor deze doelgroep van groot belang zijn. Buurtsportcoach: Maritha van Huizen (marithavanhuizen@zorgdat.nl )

Gezonde leefstijl JOGG - Pepijn

JOGG  is een lokale aanpak gericht op de aanpak van overgewicht bij de jeugd (0 – 19 jaar) in wijken waar het percentage overgewicht hoog is. Met projecten als  De Gezonde Schoolaanpak, De Gezonde Sportkantine en DrinkWater-thema’s voor binnensportverenigingen probeert de Buurtsportcoach gezonde leefstijl de gezondheid te bevorderen van de jeugd in Harderwijk. Buurtsportcoach: Pepijn Albers (p.albers@harderwijk.nl)

Maatschappelijke Zorg - Kees

Met een breed en op maat gemaakt (sport) programma ondersteunt de buurtsportcoach bij het oplossen van en omgaan met problemen en verstoringen in het functioneren van jeugd en jongvolwassenen. Coach maatschappelijk zorg: Kees Grovenstein (kees@veld42.nl)

Laag verstandelijk beperkten - Dick

Wekelijks sportaanbod voor kinderen met een meervoudige handicap. Buurtsportcoach: Dick Hermsen (d.hermsen@zorgdat.nl)

Cultuurkust – Alinde, Robert, Roelinka en Tim

De Cultuurcoaches verzorgen cultuuronderwijs binnen de basisscholen (het kunstmenu) en bieden daarnaast culturele activiteiten aan in de naschoolse opvang van de Brede Scholen. Jong geleerd is oud gedaan! Cultuurcoaches:  Alinde Hoeksma, Robert Vroegindeweij, Roelinka Schouwstra, Tim Smit (info@cultuurkust.nl)

Meer informatie?

Voor meer informatie over combinatiefuncties kunt u terecht bij de coördinator Harderwijk Actief Kasper Doesborgh (k.doesborgh@harderwijk.nl)

Combimonitor 2014

Vraag of contact?

Bel of mail Sport Harderwijk
0341 411 911
sport@harderwijk.nl

Volg ons