Sport aangepast

let op

De Gemeente Harderwijk vindt het belangrijk dat iedereen kan sporten, ook mensen met een beperking. Want sporten is niet alleen gezond, maar ook leuk om te doen! Een beperking hoeft daarbij geen belemmering te zijn.

Uniek Sporten

Wij willen graag het aangepast sporten voor mensen met een beperking bevorderen. Omdat aangepast sporten zich vaak over gemeentegrenzen begeeft is het wel zo makkelijk hierin regionaal op te trekken, dit doet de gemeente Harderwijk in samenwerking met de regiogemeente op de website www.unieksporten.nl. Een website opgezet door het Fonds Gehandicaptensport waarop het (bijna) landelijke aanbod voor aangepaste sport te vinden is.

Senioren Beweegwijzer

Met de Senioren beweegwijzer willen wij 55-plussers  informeren over het beweegaanbod waar zij aan kunnen deelnemen in Harderwijk. De Senioren beweegwijzer (pdf. 5,9 MB) kunt u hier lezen.

Harderwijk op IJs

Jaarlijks huurt de gemeente Harderwijk uren in bij de Stichting Harderwijk op IJs. Naast het schoolschaatsen voor het reguliere onderwijs, zijn er uren beschikbaar voor de leerlingen van het speciaal onderwijs. Ook jongere en volwassen cliënten van Careander De Schutse en leden van Club Extra krijgen de gelegenheid om op speciale tijden gebruik maken van de ijsbaan op de Markt.

Vrijetijdsactiviteiten met een beperking

Informatie over activiteiten en cursussen op het gebied van sport, ontmoeting en uitgaan, muziek, dans, creativiteit in de regio kunt u ook vinden op www.vrijetijdsportaal.nl.

Fonds Gehandicaptensport

Het Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor alle gehandicapten ook daadwerkelijk mogelijk te maken. Meer info www.fondsgehandicaptensport.nl.

Wmo-loket

Sporten vergt voor mensen met een beperking soms meer voorbereiding of extra aanpassingen. Soms brengt dit ook meer kosten met zich mee. De gemeente heeft een aantal mogelijkheden om hierbij te helpen. Sporters met een beperking kunnen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een bijdrage ontvangen voor de aanschaf van sporthulpmiddelen. Ook zijn er mogelijkheden voor het regelen van vervoer. Voor meer informatie kunt u vinden op de WMO-pagina

Vakleerkrachten bewegingsonderwijs Educare

GA! Harderwijk is ook actief in het bewegingsonderwijs van Mijnschool, ZMLK de Lelie, en SBAO de Springplank. De vakleerkrachten van deze scholen bieden allerlei beweegactiviteiten aan om  leerlingen kennis te laten maken met diverse takken van sport. Dit doen zij onder schooltijd, maar ook naschools in samenwerking met sportaanbieders uit Harderwijk.

Doelstelling: Het creëren van meer beweeg- en sportmogelijkheden, het leren kennen van de sportaanbieders en het ontdekken van eigen interesses. Tevens krijgt de gezonde leefstijl aandacht. De leerlingen krijgen in dit proces extra ondersteuning, waardoor het deelnemen aan het verenigingsleven van Harderwijk kansrijk wordt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de coaches.

Vragen?

Heeft u vragen, dan kunt u ook contact opnemen met Sport Harderwijk, sport@harderwijk.nl

Vraag of contact?

Bel of mail Sport Harderwijk
0341 411 911
sport@harderwijk.nl

Volg ons