Stad als podium

De gemeenteraad van Harderwijk heeft de opdracht gegeven om het concept Stad als Podium te ontwikkelen. Nadat het concept is ontwikkeld kan Stad als Podium, samen met de andere plannen voor de invullen van de theaterfunctie in Harderwijk, worden voorgelegd aan de gemeenteraad die hieruit dan een keuze maakt.

Doel van het concept Stad als Podium

Het doel van het concept ‘Stad als Podium’ is verbreding van doelgroepen en voorstellingen. Dat gebeurt op twee manieren. De ene loopt via het verbeteren van plekken in de stad waar voorstellingen gegeven kunnen worden. Voor initiatieven kunnen middelen beschikbaar worden gesteld om de kwaliteit van podia te verbeteren. Een andere manier om meer doelgroepen te bereiken is het vernieuwen en verbreden van voorstellingen op bestaande podia.

Proces

De ontwikkeling van de Stad als Podium wordt opgepakt in een project en samen met externe deskundigen en een Harderwijker klankbordgroep uitgevoerd. Het project start 6 juli met de bijeenkomst van de klankbordgroep en eindigt begin 2016 met het keuzemoment in de gemeenteraad van Harderwijk.

Op deze pagina houden we u gedurende het hele project op de hoogte van de ontwikkelingen. Dat doen we door belangrijke stukken op deze pagina te plaatsen, nieuws te delen en verslagen van bijeenkomsten te vermelden. 

Samenstelling klankbordgroep

De klankbordgroep van het project De Stad als Podium was op 6 juli bijna voltallig voor het eerst bij elkaar.

foto van de leden van de klankbordgroep

Van links naar rechts: de heer M. van Panhuis (Harderwijk Winterstad), de heer D. Gielen (gemeente Harderwijk), mevrouw S. van Itegem (gemeente Harderwijk), de heer H. Esmeijer (voorzitter van de klankbordgroep), mevrouw E. Rozeboom (Catch-On communicatie), mevrouw J. Kroeske (Podia Harderwijk), de heer C. van Oostrum (Centrummanagement), mevrouw J. Westrik (gemeente Harderwijk), de heer S. van Geelen (Underground Harderwijk/Lalaland), mevrouw M. Licher (CultuurKust), mevrouw C. van der Meulen (Stadsmuseum Harderwijk) en mevrouw J. Schaftenaar (welzijnsorganisatie ZorgDat).

Achtergronddocumenten

Het concept De Stad als Podium valt binnen het kader van een aantal andere initiatieven en van diverse beleidsdocumenten van de gemeente Harderwijk. In de volgende documenten vind u meer informatie over verschillende kaders die het concept stad als podium raken.

Overige documenten kunt u vinden op de agenda van de vergadering van de commissie Samenleving van 29 juni.

Meer informatie

Marjo Lensen is projectleider van het team ontwikkeling Stad als Podium. Voor vragen, opmerkingen en of aanvullingen over deze pagina kunt u zich melden bij de projectassistent Jolanda Westrik. Zij is bereikbaar via j.westrik@harderwijk.nl.

Oproep plannen Stad als Podium

Het college van B&W nodigt organisaties zonder winstoogmerk uit om concrete plannen in te dienen voor de invulling van Stad als Podium in Harderwijk. Via de link kunt u onze oproep (pdf, 0,4 MB) openen.

NB: naar aanleiding van de informatiebijeenkomst voor potentiële initiatiefnemers is de eerste inzendtermijn voor digitaal ingezonden plannen veranderd van 10 juni 2016 in 12 juni 2016, 23.59 u. Dit is het tijdstip waarop digitaal ingezonden plannen bij de gemeente moet zijn ontvangen. Voor plannen ingezonden per fysieke post blijft de inzendtermijn ongewijzigd. Plannen die, hetzij per fysieke post, hetzij digitaal, op 13 juni of later bij ons binnenkomen, zullen we niet in behandeling nemen.

De vragen die gesteld zijn tijdens de informatiebijeenkomst op 23 mei 2016 en de antwoorden vindt u op deze pagina. Mocht u deze informatiebijeenkomst hebben gemist, dan kunt u uw vragen over de oproep nog stellen tot en met 9 juni 2016, per e-mail aan m.lensen@harderwijk.nl. De vragen-en-antwoordpagina zal worden bijgewerkt met vragen die alsnog worden gesteld. Raadpleegt u dus regelmatig deze pagina voor updates.

Samenwerking

Organisaties die zich bij ons melden met interesse in samenwerking, worden vermeld op de pagina samenwerking. Ook deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt.

Vraag of Contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens